Archives

CUE

Kwiecień 27, 2016 ,

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej

WUE

Kwiecień 27, 2016

WUE – ang. Water Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Wodnej