COP

COP – z ang. coefficient of performance ? Współczynnik efektywności / Współczynnik wydajności cieplnej – liczony jako stosunek mocy grzewczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie klimatyzacyjne

Pokrewne hasła