Archives

BTU

Styczeń 4, 2016

BTU – brytyjska jednostka ciepła

C7000AT

Grudzień 3, 2015

C7000AT – panel operacyjny dla urządzeń klimatyzacyjnych Stulz

C7000IOC

Grudzień 1, 2015

C7000IOC – sterownik szaf klimatyzacji precyzyjnych

CACS

Grudzień 1, 2015

CACS – Cold Aisle Containment System – system zamknięcia zimnego korytarza

COP

Grudzień 3, 2015

COP – z ang. coefficient of performance ? Współczynnik efektywności / Współczynnik wydajności cieplnej

CUE

Kwiecień 27, 2016 ,

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej