BTU

BTU – z ang. British thermal unit – brytyjska jednostka ciepła – jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich (głównie USA) równa około 1055 J. Jeden Btu to ilość energii potrzebna do podniesienia lub obniżenia temperatury jednego funta wody o jeden stopień Fahrenheita. Z powodu nieprecyzyjnej definicji tej jednostki (zmiany ciepła właściwego wody przy różnych temperaturach) jej wartość waha się od 1054 do 1059 J.

Pokrewne hasła