CUE

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej – Stosunek emitowanego dwutlenku węgla w wyniku wytworzenia mocy elektrycznej pobieranej przez całą serwerownię lub data center do mocy elektrycznej zużywanej przez urządzenia IT. Im bliższy 0 tym lepiej. Jednostka: [kg/kWh]

Pokrewne hasła