EER

EER – z ang. energy efficiency rating – Współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej – liczony jako stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie klimatyzacyjne

Pokrewne hasła