Archives

SEER

Grudzień 4, 2015

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

Skraplacz

Styczeń 4, 2016

Skraplacz – podstawowy element w obiegu chłodniczym którego celem jest oddanie lub przekazanie ciepła i skroplenie gazów czynnika chłodniczego.

snmp

Luty 20, 2019

snmp – Simple Network Management Protocol