HP

HP – z ang. Horse Power – Koń mechaniczny (KM) ? pozaukładowa jednostka mocy. Jednostka mocy w układzie jednostek miar MKS. 1 KM = 75 kgfm/s = 735,49875 W