SEER

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej ? liczony jako stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie klimatyzacyjne uśredniony dla całego roku. W Polsce SEER oblicza się według wzoru: SEER = (EER 20°C x 15%) + (EER 25°C x 33%) + (EER 30°C x 33%) + (EER 35°C x 15%) [gdzie np. EER 25°C to EER urządzenia przy temperaturze zewnętrznej równej 25°C]

Pokrewne hasła