SEER

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej ? liczony jako stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie klimatyzacyjne uśredniony dla całego roku. W Polsce SEER oblicza się według wzoru: SEER = (EER 20°C x 15%) + (EER 25°C x 33%) + (EER 30°C x 33%) + (EER 35°C x 15%) [gdzie np. EER 25°C to EER urządzenia przy temperaturze zewnętrznej równej 25°C]

Współczynnik SEER i SCOP – mierniki efektywności klimatyzatorów

Współczynnik SEER i SCOP to odpowiedniki wcześniej stosowanych wskaźników EER i COP. Poprzednie wskaźniki okazały się nie w pełni realnie oddające stan rzeczywisty z uwagi na określenie ich poziomu w warunkach nadto laboratoryjnych. Były to pomiary efektywności chłodniczej i grzewczej przeprowadzane w warunkach znamionowych, przy 100% wykorzystaniu mocy klimatyzatora. Ponieważ taka sytuacja nie zachodzi analizując stan faktyczny, w przepisach europejskich i krajowych pojawiły się więc nowe pojęcia:

SEER – sezonowy współczynnik efektywności w trybie chłodzenia

SCOP – sezonowy współczynnik efektywności w trybie grzania

Przedmiotowe mierniki obrazują nam ile z 1 jednostki mocy energetycznej uzyskujemy jednostek mocy chłodniczej lub grzewczej. Jest to iloraz zapotrzebowania na energię chłodniczą/grzewczą w roku do zapotrzebowania na energię elektryczną w roku. Dla przykładu, jeśli wskaźnik SEER ma poziom 4,6kW to oznacza to, że z 1kW energii elektrycznej uzyskamy 4,6 jednostek mocy chłodzenia. W nowoczesnych technologiach klimatyzacyjnych współczynnik SEER czy też jego odpowiednik w trybie grzania SCOP są na wysokim poziomie (powyżej 5). Takie urządzenia cechuje większa energooszczędność, a tym samym ekologiczność produktu. Jeśli zależy nam na, jak najmniejszym rocznym zużyciu prądu to wybierajmy klimatyzatory o większym wskaźniku SEER i SCOP. Obecnie produkowane klimatyzatory inwenterowe zapewniają bardzo odczuwalną różnicę w efektywności energetycznej w porównaniu z tymi typu ON/OFF. Dla łatwiejszego poruszania się w wartościach współczynników, mocą przepisów europejskich wprowadzono określony wzór etykiet pokazujących parametry techniczne, w tym SEER i SCOP.

Klasy energooszczędności klimatyzatorów a współczynnik SEER i SCOP

Etykiety klimatyzatorów to m.in. kolorowa drabina klas energetyczności. To właśnie ten schemat obrazuje graficznie i poprzez symbolikę literową przedziały kształtowania się SEER i SCOP. Klasy energetyczności to odpowiednio od najniższego poziomu G do poziomu A, gdzie A dzieli się dodatkowo na: A, A+, A++, A+++. Produkty o najniższej klasie mają oznaczenie czerwone, następnie przez pomarańczowe i żółte docieramy do najwyższej klasy oznaczonej zielonym kolorem – skojarzenie „green” z ekologią.

Relacja klasy energetyczności i wskaźniku SEER i SCOOP wygląda następująco:

A+++ – SEER ≥ 8,50; SCOP ≥ 5,10

A++ -6,10 ≤ SEER < 8,50; 4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+ – 5,60 ≤ SEER < 6,10, 4,00 ≤ SCOP < 4,60

A – 5,10 ≤ SEER < 5,60; 3,40 ≤ SCOP < 4,00

B -4,60 ≤ SEER < 5,10; 3,10 ≤ SCOP < 3,40

C – 4,10 ≤ SEER < 4,60; 2,80 ≤ SCOP < 3,10

D – 3,60 ≤ SEER < 4,10; 2,50 ≤ SCOP < 2,80

E – 3,10 ≤ SEER < 3,60; 2,20 ≤ SCOP < 2,50

F – 2,60 ≤ SEER < 3,10; 1,90 ≤ SCOP < 2,20

G – SEER < 2,60; SCOP < 1,90

Podsumowując, etykiety unijne w zakresie klas energetyczności klimatyzatorów mają pomóc w wyborze urządzeń w zależności poboru prądu, jednocześnie zwiększając świadomość konsumentów podczas dokonywania wyborów. Klasa A to już bardzo dobry wybór, przykładowo w porównaniu do klimatyzatora klasy B cechuje go około 10% mniejsze zużycie energii. Warto mieć na uwadze, że wyższa klasa to droższa cena nabycia, ale za to niższe koszt eksploatacji przez cały okres użytkowania.

Pokrewne hasła