Skraplacz

Skraplacz – podstawowy element w obiegu chłodniczym którego celem jest oddanie lub przekazanie ciepła i skroplenie gazów czynnika chłodniczego. Skraplacz jest gorącą stroną klimatyzatora lub pompy ciepła. Występują skraplacze wodne przekazujące ciepło do płynów (np. wody) lub powietrzne – chłodzone powietrzem.

Pokrewne hasła