Archives

BTU

Styczeń 4, 2016

BTU – brytyjska jednostka ciepła

COP

Grudzień 3, 2015

COP – z ang. coefficient of performance ? Współczynnik efektywności / Współczynnik wydajności cieplnej

CUE

Kwiecień 27, 2016 ,

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej