Archives

C7000IOC

Grudzień 1, 2015

C7000IOC – sterownik szaf klimatyzacji precyzyjnych

CACS

Grudzień 1, 2015

CACS – Cold Aisle Containment System – system zamknięcia zimnego korytarza

HACS

Grudzień 1, 2015

HACS – Hot Aisle Containment System – System zamknięcia gorącego korytarza

Skraplacz

Styczeń 4, 2016

Skraplacz – podstawowy element w obiegu chłodniczym którego celem jest oddanie lub przekazanie ciepła i skroplenie gazów czynnika chłodniczego.

WIB8000

Grudzień 4, 2015

WIB8000 – ang. web interface board – interfejs monitoringu