Archives

CACS

Grudzień 1, 2015

CACS – Cold Aisle Containment System – system zamknięcia zimnego korytarza

HACS

Grudzień 1, 2015

HACS – Hot Aisle Containment System – System zamknięcia gorącego korytarza

PUE

Grudzień 8, 2015

PUE – ang. Power Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Energetycznej

WIB8000

Grudzień 4, 2015

WIB8000 – ang. web interface board – interfejs monitoringu

WUE

Kwiecień 27, 2016

WUE – ang. Water Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Wodnej