Archives

BTU

Styczeń 4, 2016

BTU – brytyjska jednostka ciepła

COP

Grudzień 3, 2015

COP – z ang. coefficient of performance ? Współczynnik efektywności / Współczynnik wydajności cieplnej

EER

Grudzień 3, 2015

EER – z ang. energy efficiency rating – Współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

SEER

Grudzień 4, 2015

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

Skraplacz

Styczeń 4, 2016

Skraplacz – podstawowy element w obiegu chłodniczym którego celem jest oddanie lub przekazanie ciepła i skroplenie gazów czynnika chłodniczego.

WIB8000

Grudzień 4, 2015

WIB8000 – ang. web interface board – interfejs monitoringu