Archives

Skraplacz

Styczeń 4, 2016

Skraplacz – podstawowy element w obiegu chłodniczym którego celem jest oddanie lub przekazanie ciepła i skroplenie gazów czynnika chłodniczego.