Archives

CUE

Kwiecień 27, 2016 ,

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej

SEER

Grudzień 4, 2015

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

WUE

Kwiecień 27, 2016

WUE – ang. Water Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Wodnej