Archives

COP

Grudzień 3, 2015

COP – z ang. coefficient of performance ? Współczynnik efektywności / Współczynnik wydajności cieplnej

CUE

Kwiecień 27, 2016 ,

CUE – ang. Carbon Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Węglowej

EER

Grudzień 3, 2015

EER – z ang. energy efficiency rating – Współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

PUE

Grudzień 8, 2015

PUE – ang. Power Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Energetycznej

SEER

Grudzień 4, 2015

SEER ? z ang. seasonal energy efficiency rating ? Sezonowy współczynnik wydajności energetycznej / chłodniczej

WUE

Kwiecień 27, 2016

WUE – ang. Water Usage Effectiveness – Współczynnik Efektywności Wodnej