Klimatyzacja nietypowej serwerowni

Każdy system klimatyzacji serwerowni jest „szyty” pod klienta. Natomiast istnieje bardzo duża ilość opcji dodatkowych, nietypowych lub łączonych systemów chłodzenia tak aby zapewnić wszystkie nawet najrzadziej spotykane wymagania użytkownika.

Przykłady klimatyzacji do nietypowych serwerowni

  • Klimatyzacja serwerowni w budynku biurowym – systemy podwójne ACW – pozwalające na wykorzystanie budynkowego chłodu (wody lodowej) dla instalacji klimatyzacji komfortu wraz z zachowaniem redundancji i bezpieczeństwa w formie systemu bezpośredniego odparowania zabudowanego w jednej szafie
  • Klimatyzacja serwerowni lub pomieszczeń technicznych przy dostępnej wodzie technologicznej – na obiektach, gdzie jest dostępna woda technologiczna o temperaturze maksimum 40-45oC możliwe jest zastosowanie urządzeń wykonanych w systemie G / GS dla obniżenia kosztów instalacji systemu
  • Klimatyzacja hot spotów w serwerowniach – dla chłodzenia miejscowego gorących punktów w istniejących serwerowniach lub przy projektach o bardzo wysokiej gęstości zainstalowanej mocy koniecznej do odprowadzenia stosuje się urządzenia klimatyzacyjne w formie szaf rzędowych zainstalowanych w rzędzie z urządzeniami serwerowymi (CyberRow)
  • Dla zachowania bezpieczeństwa i uniemożliwienia wejścia do pomieszczenia serwerowni dla techników urządzeń klimatyzacyjnych proponuje się montaż szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach przyległych do pomieszczenia i serwerowni i doprowadzenia powietrza poprzez system kanałów
  • Urządzenia dedykowane do klimatyzacji pomieszczeń serwerowni, laboratoriów lub archiwów, gdzie wymagania co do dokładności stabilizowania temperatury są bardzo wysokie (dopuszczone są jedynie minimalne wahania temperatury i wilgotności) – Urządzenia CyberLab
  • Klimatyzacja serwerowni dla klientów chcących zminimalizować wprowadzanie wody do serwerowni – oparta na układach bezpośredniego odparowania, zawory odcinające wodę zasilającą nawilżacze poza serwerownią i otwarte tylko w momencie dopełniania zbiorników nawilżaczy oraz odpływ zrealizowany grawitacyjnie

Warto zobaczyć: klimatyzacja precyzyjna

Zobacz również