Serwis klimatyzacji

Świadczymy usługi serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na obszarze Górnego Śląska, a w szczególności w mieście Gliwice, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemów klimatyzacji precyzyjnej, jak i utrzymania komfortu w pomieszczeniach biurowych firma Klimatech świadczy usługi w zakresie:

  • serwis systemów klimatyzacji precyzyjnej;
  • serwis klimatyzacji biurowej;
  • serwis klimatyzatorów split i systemów VRV;
  • serwis urządzeń wentylacyjnych;
  • w szczególności: serwis klimatyzatorów Stulz i Daikin;
  • stała obsługa techniczna obiektów przemysłowych;
  • stała obsługa techniczna przedsiębiorstw w zakresie klimatyzacji, wentylacji i automatyki.

Przykładowy zakres czynności serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych Split obejmuje ocenę stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni obudowy, w razie potrzeby czyszczenie. Następnie zlokalizowanie i usunięcie problemu, jakim jest drganie i halas. Sprawdzenie stanu przekładek wibroizolacyjnych. Kolejno ocena stanu łożysk silników napędzających wentylatory powietrza w układzie parownika i skraplacza; ocena stanu elementów mocujących silniki napędowe wentylatorów i ich przewodów zasilających; czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, jeśli jest taka potrzeba; sprawdzenie czystości i drożności instalacji odprowadzenia skroplin. Sprawdzenie stanu wymienników jednostki wewnętrznej i zewnętrznej – czyszczenie. Wreszcie ocena pracy układu ziębniczego, sprawdzenie jego parametrów, pomiar prądu pobieranego przez sprężarkę sprawdzenie jakości połączeń obwodów elektrycznych.

Montaż i serwis klimatyzacji w innych miastach: