Klimatyzacja komfortu

Klimatyzacja komfortu to cały zespół procesów, które mają za zadanie utrzymać odpowiednią dla warunków pracy i funkcjonowania człowieka temperaturę, wilgotność i prędkość powietrza. Co prawda, ludzki organizm posiada umiejętność dostosowania się do warunków otoczenia, jednak nie są one pełne, dlatego zdecydowanie większe poczucie komfortu odczuwamy przebywając w określonych zakresach parametrów powietrza. Czujemy się najlepiej wówczas, gdy nasze organizmy osiągają stan równowagi termicznej z otoczeniem, a więc wtedy, kiedy możemy powiedzieć, że nie jest nam ani ciepło, ani zimno.

Tak stan można uzyskać, kiedy jednocześnie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • temperatura powietrza latem znajduje się w zakresie 23-26 °C, a zimą 20-24 °C,
  • wilgotność względna powietrza nie przekracza 60%, ani nie jest niższa od 40%,
  • prędkość powietrza jest większa niż 0,2 m/s i jednocześnie mniejsza niż 0,5 m/s.

W pomieszczeniach o podanych wskaźnikach zachodzą optymalne warunki dla osób wykonujących lekką pracę. Ponieważ ich jednoczesne spełnienie bez wpływania na procesy zachodzące w budynkach jest bardzo trudne, wykorzystuje się takie rozwiązania, jak klimatyzatory. Dzięki nim można stworzyć warunki, w których utrzymuje się odpowiednią równowagę termiczną. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że klimatyzacja komfortu, to jedna dwóch kluczowych gałęzi w branży. Drugi rodzaj to klimatyzacja przemysłowa. Dedykowana jest do utrzymywania odpowiedniej jakości powietrza dla konkretnych urządzeń. W ramach tego rodzaju można jeszcze wskazać takie rozwiązania jak np. klimatyzacja do serwerowni, czy klimatyzacja precyzyjna.

Klimatyzacja komfortu z Klimatech

Klimatyzacja komfortu jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza firma. W ramach oferty mamy urządzenia, które pozwalają kontrolować nawilżanie/osuszanie, wentylację, oczyszczanie powietrza i temperaturę poprzez ogrzewanie lub chłodzenie. Część z nich, na przykład klimatyzatory Daikin, posiada również wielostrefowe czujniki ruchu. Dzięki temu powietrze nie jest kierowane tam, gdzie aktualnie znajdują się ludzie. To wzmacnia poczucie komfortu w czasie wykonywania pracy, a także przebywania w pomieszczeniu. Czujniki wpływają również na pobór prądu przez te urządzenia – przechodzą one w tryb energooszczędny, kiedy w danym miejscu nikogo nie ma.

W dostępnych u nas urządzeniach klimatyzacji komfortu, wykorzystywane są takie czynniki chłodnicze, jak R32 (CH2F2), które w niewielki sposób oddziałują na środowisko. Dodatkową zaletą jest fakt, że czynnik R32 potrafi zwiększyć efektywność klimatyzatorów. Sterowanie nowoczesnymi urządzeniami odpowiedzialnymi za klimatyzację komfortu, jest niezwykle wygodne. W wielu przypadkach kontrola klimatyzatorów odbywa się on-line: przez aplikację, sieć lokalną, czy Internet.