Klimatyzacja do średniej serwerowni o mocy 16-500 kW

Chłodzenie średniej wielkości serwerowni pozwala na zastosowanie różnych systemów w zależności od szczegółowych wymagań dotyczących oczekiwanych kosztów zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Proponowane rozwiązania dotyczące systemu chłodzenia średniej serwerowni o mocy 16-500 kW

 • Szafy klimatyzacji precyzyjnej oparte na systemie bezpośredniego odparowania z skraplaczami powietrznymi – rozwiązanie najtańsze na etapie realizacji o wysokim koszcie eksploatacji (brak free-coolingu) i bardzo wysokim bezpieczeństwie (System DX)
 • System free-coolingowy oparty na mieszance glikolowej (System GE) – rozwiązanie optymalne pod względem kosztów eksploatacji – bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
 • Woda lodowa – rozwiązanie pozwalające na chłodzenie dowolnej wielkości serwerowni / data center – najwyższe koszty realizacji dla serwerowni o mniejszych mocach – stające się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem dla dużych mocy liczonych w MW, możliwość free-coolingu

System rozprowadzenia powietrza przy klimatyzacji średniej serwerowni o mocy 16-500 kW

 • Nawiew powietrza realizowany pod podłogę podniesioną z opcjonalnym utrzymywaniem stałego nadciśnienia pod nią

Redundancja przy klimatyzacji średniej serwerowni o mocy 16-500 kW

 • Wszystkie elementy systemu powinny zostać wyposażone w redundantne systemy min. n+1. Dla instalacji wodnych istnieje możliwość projektu i realizacji instalacji w formie okręgu dla umożliwienia pracy urządzeń w przypadku wystąpienia nieszczelności na instalacji wodnej / glikolowej.

Klimatyzacja średniej wielkości serwerowni o mocy 16-500kW – opcje dodatkowe

 • Pełna regulacja wilgotności – nawilżanie i osuszanie (np. poprzez zastosowanie dodatkowej szafy DX)
 • Pełen monitoring systemu – w formie której klient potrafi przyjąć i obsłużyć protokół komunikacyjny (modbus RTU lub TCP/IP, BacNet, http, snmp, P90)
 • Nagrzewnica – elektryczna lub wodna – dla realizacji procesu osuszania
 • Drugie źródło zasilania – dla zwiększenia bezpieczeństwa od strony elektrycznej
 • Dodatkowe czujniki temperatury powietrza (np. w korytarzu zimnym lub ciepłym) lub wody / mieszanki glikolowej
 • Przepustnice powietrza
 • Zawory dwu lub trójdrogowe lub niezależne od ciśnienia

Zobacz także: klimatyzacja do serwerowni i klimatyzacja precyzyjna

Zobacz również