Centralny Rejestr Operatorów

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [link] i rozporządzeń do niej pojawiły się nowe obowiązki dla właścicieli urządzeń klimatyzacyjnych z obiegami chłodniczymi o napełnieniu ponad 3 kg.

Każdy właściciel w rozumieniu ustawy stał się OPERATOREM i do dnia 13/14 marca musi się zarejestrować w CENTRALNYM REJESTRZE OPERATORÓW [link] a także założyć Karty Urządzeń.

 

Niestety ustawodawca przewidział także cały szereg kar w wysokości:

  • 600 zł do 3000zł np. za niesporządzenie Kart Urządzeń w terminie
  • 4000zł do 10000 zł za np. niezapewnienie sprawdzenia urządzeń i instalacji pod względem wycieków

 

Proponujemy Państwu wsparcie w zakresie szczegółowych informacji co do aktualnego stanu prawnego jak i usługi w zakresie wymaganych przez Prawo kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych.

Proszę o kontakt telefoniczny na numer naszego biura tj. +48 32 331 38 37 lub email: biuro@klimatech.biz.pl