BMR 410

Broszura informacyjna Kieback&Peter BMR410 EN

Sterownik BMR410
Sterownik BMR 410 z elementami obsługi i wyświetlaczem graficznym służy do regulacji, sterowania, optymalizacji i kontroli w urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiada zintegrowany serwer sieciowy do zdalnej obsługi poprzez przeglądarkę sieci Web.

Zastosowanie
Regulacja, sterowanie, kontrola i optymalizacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Obsługa za pomocą jednego przycisku i graficzny, podświetlany wyświetlacz do wprowadzania i odczytu różnych danych systemu DDC.
Rozszerzenie funkcji podstawowej o elementy hardware i software.
Poprzez zainstalowanie makr w urządzeniu, regulator magistrali Bus BMR jest w pełni skonfigurowany, dodatkowe elementy oprogramowania są zainstalowane, ustawiane parametry, przyporządkowane są również sygnały wejścia i wyjścia.
Użytkownik jest prowadzony w oknie dialogowym za pomocą przejrzystego menu.
Wprowadzanie i odczyt danych odbywa się na czterech priorytetowych poziomach zabzpieczonych hasłem.
Posiada program tygodniowy oraz wyświetlacz ilustrujący ważne dane urządzeń.
Do dyspozycji znajduje się moduł funkcyjny BMF, który umożliwia rozszerzenie funkcjonalności.
Moduł funkcyjny może być podłączony bezpośrednio do sterownika BMR poprzez wtyk kaskadowy.
Komunikacja wszystkich sterowników odbywa się w formie odczytu lub zmiany wszystkich parametrów zintegrowanych części składowych sterownika BMR.