Pomieszczenia telekomunikacyjne

 

Animacja prezentująca urządzenia Stulz Telecom

Pomieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych zarówno telefonii bezprzewodowej jak i tradycyjnej to niewielkie pomieszczenia wyposażone w znaczną ilość systemów generujących ciepło. Urządzenia firmy Stulz serii Telecom o mocy chłodniczej od 2 do 14 kW pozwalają na bezpieczne a przy tym tanie (poprzez wykorzystanie systemów free-coolingu) utrzymywanie parametrów powietrza w niedużych pomieszczeniach lub kontenerach telekomunikacyjnych.

W zależności od szczegółowych wymagań dotyczących mocy chłodniczej, miejsca w pomieszczeniu, możliwości montażu jednostki zewnętrznej dobierane są urządzenia poszczególnych serii:

  • Split-Air – urządzenia z rozdzieloną jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

  • Tel-Air 2 – urządzenia do montażu zewnętrznego (na zewnętrznej ścianie kontenera)

  • Wall-Air – urządzenia do montażu wewnątrz

  • Free-Air – dodatkowe urządzenia dla obniżenia kosztów chłodzenia w pomieszczeniach / kontenerach gdzie zainstalowana jest już obecnie klimatyzacja komfortu typu Split.

Szczegółowe przepisy dotyczące montowania klimatyzacji dla firm, jak i klimatyzacji telekomunikacyjnej można znaleźć w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu innych przepisów i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Warto przy tym zaznaczyć, że stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednak montując klimatyzację niezależnie od tego, czy chodzi o klimatyzację przemysłową, czy też klimatyzację do biura, dobrze jest zwrócić uwagę i na ten aspekt.

Klimatyzacja telekomunikacyjna jest szczególnie istotna do zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach telekomunikacyjnych takich jak punkty styku instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Odpowiednio niska temperatura, wilgotność i prędkość powietrza, którą może zapewnić klimatyzacja telekomunikacyjna Stulz jest niezbędna do zapewniania bezpieczeństwa urządzeń i zmniejszyć ryzyko wystąpienia przepięć i uszkodzeń powodowanych przegrzewaniem się urządzeń telekomunikacyjnych. Szczególnie przydatna może okazać się klimatyzacja precyzyjna, która pozwala ustawić dokładne wartości parametrów powietrza w pomieszczeniu telekomunikacyjnym. Klimatyzacja precyzyjna może być montowana wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia. W tym pierwszym wypadku polecamy urządzenia Stulz z serii Tell-Air 2. Zaletą zastosowania klimatyzacji wewnętrznej jest ochrona przed wandalami. Z kolei osoby, którym bardziej zależy na zaoszczędzeniu miejsca w pomieszczeniu telekomunikacyjnym z pewnością zainteresują się klimatyzacją precyzyjną Stulz serii Wall-Air.