Klimatyzacja serwerowni

Rosnące koszty energii elektrycznej wymuszają na inwestorach zmianę podejścia do tematu, jakim jest klimatyzacja serwerowni oraz klimatyzowanie dużych data center. Z dnia na dzień energooszczędność staje się coraz ważniejszym parametrem przy podjęciu decyzji zakupowej produktu, jakim jest klimatyzacja do serwerowni. Firma Stulz od wielu lat jest liderem wdrażania nowoczesnych rozwiązań do serwerowni, takich jak klimatyzacja precyzyjna w celu minimalizacji zużycia energii proponowanych urządzeń, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracy systemów serwerowych.


Na etapie wstępnej koncepcji budowy klimatyzacji serwerowni konieczny jest wybór rodzaju systemu chłodzenia, co uwarunkowane jest istniejącymi możliwościami konkretnej lokalizacji, jak i wymogami inwestora co do bezpieczeństwa, kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacji całości systemu do chłodzenia serwerowni. Jednak warto wspomnieć, że jednym z podstawowych parametrów pozwalających na odpowiedni dobór klimatyzacji do serwerowni, powinna być istniejąca bądź planowana moc posiadanych serwerów z delikatną nadwyżką wydajności, którą powinien posiadać system chłodzenia serwerowni.

Klimatyzacja do serwerowni – dostępne rozwiązania:

Stulz - System bezpośredniego odparowania DX - klimatyzacja do serwerowniChłodzenie serwerowni metodą odparowania

 • DX/A – system bezpośredniego odparowania – podstawowe i najczęściej stosowane rozwiązanie z pojedynczy lub podwójny układ chłodniczy i skraplacz powietrzny. Ta klimatyzacja serwerowni charakteryzuje się najniższymi kosztami montażu przy wysokich kosztach eksploatacji,
 • DX/AS – klimatyzacja do serwerowni będąca odmianą systemu bezpośredniego odparowania wyposażona w płynnie regulowaną sprężarkę EC.

Klimatyzacja do serwerowni wykorzystująca metodę wodną

Klimatyzacja serwerowni w systemie wody lodowej CW

 • CW – system wodny – rozwiązanie oparte na chłodnicach na wodę „lodową” umieszczonych w jednostkach klimatyzacyjnych i agregatach wody lodowej (z możliwością wykorzystania opcji free-coolingu),
 • CWE/CWU – odmiana systemu CW o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną,

Klimatyzacja do serwerowni z system wody lodowej z wbudowaną redundancją CW2

 • CW2 – klimatyzacja do serwerowni będąca systemem wodnym z wbudowaną redundancją (dwa wymienniki na wodę “lodową”),
 • CWE2/CWU2 – odmiana systemu CW2 o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną,

Stulz - System bezpośredniego odparowania i wody lodowej ACW

 • ACW – połączenie systemów A i CW – zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem powietrznym jak i chłodnicy na wodę “lodową”.

Systemy G – klimatyzacja serwerowni

Stulz - System GCW przeznaczone do klimatyzacji do serwerowni

 • GCW – połączenie systemów G i CW – klimatyzacja serwerowni tego typu to zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym jak i chłodnicy na wodę „lodową”,

Stulz syste G

 • G – system bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) – rozwiązanie pozwalające na montaż klimatyzacji precyzyjnej serwerowni przy braku możliwości montażu skraplaczy powietrznych (zbyt duża odległość) lub przy dostępności wody technologicznej (np. elektrownie),

Stulz - System odzysku ciepła GE

 • GE – system wyposażony w układ chłodniczy bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) i dodatkową chłodnicę glikolową wraz z układem pomp i dry-coolerów – rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie chłodu zewnętrznego (free-cooling) przy temperaturach poniżej 22-25°C i oszczędności energii rzędu 50-70% (DFC),
 • GES – odmiana systemu GE – klimatyzacja do serwerowni poszerzona o sprężarkę EC o płynnej regulacji mocy chłodniczej.

Klimatyzacja do serwerowni – metoda wykorzystująca powietrze zewnętrzne

Stulz - System DFC2 - klimatyzacja do serwerowni wykorzystująca powietrze

 • AU – system pozwalający na wykorzystanie bezpośredniego nawiewu powietrza zewnętrznego (free-cooling) dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii (DFC2).

Najczęstszym rozwiązaniem w przypadku klimatyzacji do serwerowni, jest wspomniana już klimatyzacja precyzyjna. Wiąże się to z tym, że raz ustalone parametry powietrza, potrafi utrzymywać nieprzerwanie. Dlatego też klimatyzowanie serwerowni wymaga takich urządzeń, które mogą pracować ciągle przez cały rok. Poza bardzo istotnym parametrem, którym jest temperatura, urządzenia przeznaczone do data center lub innych pomieszczeń technicznych, mają większą przepustowość powietrza, a przy okazji utrzymują jego wilgotność na zadanym poziomie. Poza tym, do dystrybuowania powietrza, klimatyzacja do serwerowni może wykorzystywać podnoszone podłogi i podwieszane sufity, przez co nie ma obaw o to, że któraś część pomieszczenia będzie pozbawiona powietrza o odpowiednich właściwościach.

Architektura klimatyzacji serwerowni

Zapewnienie odpowiedniej wydajności, a także prawidłowa dystrybucja powietrza to najważniejsze z zadań klimatyzacji serwerowni. Jednak można je osiągnąć na kilka sposobów, w zależności od wybranej architektury klimatyzacji. Zaprojektowanie jej powinno być pierwszym krokiem do stworzenia data center, bo bez właściwego obiegu powietrza urządzenia, a także dane przechowywane na dyskach nie są dostatecznie bezpieczne.

Dystrybucję powietrza w serwerowni można osiągnąć na trzy różne sposoby. Ich nazwy pochodzą od angielskich słów room, row, rack. Tak też mamy klimatyzację o architekturze InRoom, InRow i InRack. Klimatyzacja serwerowni InRoom jest zorientowana na całość pomieszczenia. Szafy klimatyzacji są tak rozstawione, by powietrze mogło swobodnie przepływać pomiędzy urządzeniami w serwerowni. Drugi sposób czyli klimatyzacja serwerowni InRow jest zorientowany na poszczególne rzędy szaf IT. Wówczas przed rzędem szaf IT stoją klimatyzatory rzędowe i powietrze jest dystrybuowane bezpośrednio na szafy. Ostatni rodzaj architektury, czyli InRack, pozwala na chłodzenie szaf IT w zamkniętym obiegu.