Klimatyzacja serwerowni

Rosnące koszty energii elektrycznej wymuszają na inwestorach zmianę podejścia do tematu, jakim jest klimatyzacja serwerowni oraz klimatyzowanie dużych data center. Z dnia na dzień energooszczędność staje się coraz ważniejszym parametrem przy podjęciu decyzji zakupowej produktu, jakim jest klimatyzacja do serwerowni. Firma Stulz od wielu lat jest liderem wdrażania nowoczesnych rozwiązań do serwerowni, takich jak klimatyzacja precyzyjna w celu minimalizacji zużycia energii proponowanych urządzeń, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracy systemów serwerowych.
Na etapie wstępnej koncepcji budowy klimatyzacji serwerowni konieczny jest wybór rodzaju systemu chłodzenia, co uwarunkowane jest istniejącymi możliwościami konkretnej lokalizacji, jak i wymogami inwestora co do bezpieczeństwa, kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacji całości systemu do chłodzenia serwerowni. Jednak warto wspomnieć, że jednym z podstawowych parametrów pozwalających na odpowiedni dobór klimatyzacji do serwerowni, powinna być istniejąca bądź planowana moc posiadanych serwerów z delikatną nadwyżką wydajności, którą powinien posiadać system chłodzenia serwerowni.

Klimatyzacja do serwerowni – dostępne rozwiązania:

Stulz - System bezpośredniego odparowania DX - klimatyzacja do serwerowniChłodzenie serwerowni – metodą odparowania

DX/A – system bezpośredniego odparowania – podstawowe i najczęściej stosowane rozwiązanie z pojedynczy lub podwójny układ chłodniczy i skraplacz powietrzny. Ta klimatyzacja serwerowni charakteryzuje się najniższymi kosztami montażu przy wysokich kosztach eksploatacji.

DX/AS – klimatyzacja do serwerowni będąca odmianą systemu bezpośredniego odparowania wyposażona w płynnie regulowaną sprężarkę EC.

Klimatyzacja do serwerowni – metodą wodną

Klimatyzacja serwerowni w systemie wody lodowej CW

CW – system wodny – rozwiązanie oparte na chłodnicach na wodę „lodową” umieszczonych w jednostkach klimatyzacyjnych i agregatach wody lodowej (z możliwością wykorzystania opcji free-coolingu)

CWE/CWU – odmiana systemu CW o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną

Klimatyzacja do serwerowni z system wody lodowej z wbudowaną redundancją CW2CW2 – klimatyzacja do serwerowni będąca systemem wodnym z wbudowaną redundancją (dwa wymienniki na wodę “lodową”)

CWE2/CWU2 – odmiana systemu CW2 o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną

Stulz - System bezpośredniego odparowania i wody lodowej ACW

ACW – połączenie systemów A i CW – zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem powietrznym jak i chłodnicy na wodę “lodową”

Systemy G – klimatyzacja serwerowni

Stulz - System GCW przeznaczone do klimatyzacji do serwerowni

GCW – połączenie systemów G i CW – klimatyzacja serwerowni tego typu to zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym jak i chłodnicy na wodę „lodową”

Stulz syste GG – system bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) – rozwiązanie pozwalające na montaż klimatyzacji precyzyjnej serwerowni przy braku możliwości montażu skraplaczy powietrznych (zbyt duża odległość) lub przy dostępności wody technologicznej (np elektrownie)

Stulz - System odzysku ciepła GEGE – system wyposażony w układ chłodniczy bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) i dodatkową chłodnicę glikolową wraz z układem pomp i dry-cooler?ów – rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie chłodu zewnętrznego (free-cooling) przy temperaturach poniżej 22-25oC i oszczędności energii rzędu 50-70% (DFC)

GES – odmiana systemu GE – klimatyzacja do serwerowni poszerzona o sprężarkę EC o płynnej regulacji mocy chłodniczej

Klimatyzacja do serwerowni – metoda wykorzystująca powietrze zewnętrzne

Stulz - System DFC2 - klimatyzacja do serwerowni wykorzystująca powietrzeAU – system pozwalający na wykorzystanie bezpośredniego nawiewu powietrza zewnętrznego (free-cooling) dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii (DFC2)