Free-Air

Broszura informacyjna Stulz Free-Air en

Animacja prezentująca działanie urządzeń FreeAir

Dla obiektów telekomunikacyjnych z obecnie zainstalowaną klimatyzacją komfortu np. typu split przeznaczone są urządzenia firmy Stulz serii Free-Air.
Free-Air to autonomiczny system free-coolingu o mocy chłodniczej 3,5 lub 6kW do montażu na ścianie zewnętrznej kontenera lub pomieszczenia.
Poprzez prostotę instalacji jak i integracji z tradycyjnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi i wykorzystanie zewnętrznego powietrza dla trybu free-coolingu pozwalają na znaczące oszczędności kosztów eksploatacji obiektu (zużycia energii elektrycznej) a także kilkukrotne przedłużenie czasu eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
Urządzenia wyposażone są w awaryjne zasilanie 48V DC ( w większości przypadków dostępne w kontenerach telekomunikacyjnych ) dla podtrzymania minimalnych temperatur na obiekcie poprzez nawiew powietrza zewnętrznego w momencie braku zasilania podstawowego.