Home

24Kwi 2019

Na co dzień korzystamy z urządzeń, które pozwalają nam na stałą kontrolę temperatury, względnej wilgotności, a także prędkości powietrza w pomieszczeniach. Przy tym rzadko zastanawiamy się nad tym, jaka jest historia ich powstania. Ten artykuł stworzyliśmy, żeby przybliżyć ci, w jaki sposób kształtowały się niedługie (choć dłuższe, niż mogłoby się wydawać) dzieje klimatyzacji. Bo gdyby nie kolejne, następujące po sobie zdarzenia, takie rozwiązania, jak klimatyzacja serwerowni, powstałyby trochę później i być może miałyby nieco inne funkcjonalności od tych, które znamy.

Rozwiązań klimatyzacyjnych szukano od zawsze

Problem zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur wewnątrz pomieszczeń znany jest ludzkości od zawsze. Z tymi drugimi było nieco łatwiej, bo pomysły na ocieplanie konstrukcji budynków przychodziły dość naturalnie. Gorzej z obniżaniem temperatur, niezbędnym do stworzenia pierwowzoru klimatyzacji komfortu. W tym celu raczej sięgano po środki raczej nietrwałe i wymagające stałej kontroli, jak układanie w oknach trzcin i zwilżanie ich co jakiś czas, albo wieszanie w nich mokrych tkanin. Nieco inaczej problem wysokich temperatur rozwiązywano już w starożytnym Rzymie. Tam również wykorzystywano wodę, jednak w nieco inny, bardziej zaawansowany sposób. W Rzymskich domach stawiano ściany, w których znajdowały się tunele. Nimi przepuszczano wodę z akweduktów, której zadaniem było schładzanie domostw. Starano się również zadbać o wentylację, stąd powstawały kanały umożliwiające sprawny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Albo – jak w starożytnej Persji – budowany specjalne wieże, które „łapały” wiatr i doprowadzały go do wnętrz pomieszczeń. Z upałami zmagano się również w Państwie Środka. W Chinach, w drugim wieku, zdołano nawet stworzyć coś na kształt drewnianego wentylatora. Wszystkie te rozwiązania nie były szczególnie skuteczne, ale każde z nich podejmowało temat i posuwało naprzód rozwiązania mające zapewnić poczucie komfortu w upalne dni.

Reakcje chemiczne w służbie badań nad klimatyzowaniem pomieszczeń

Minęło wiele wieków, a wraz z nimi wiele pomysłów klimatyzacyjnych, które nie były zbyt znaczące, lub po prostu powstawały w okolicznościach, które wykluczały zapisanie się na kartach historii. Udało się to dopiero jednemu z holenderskich wynalazców – Corneliusowi Drebbelowi w siedemnastym stuleciu. Drebbel był niezwykle utalentowany – stworzył pierwszy sterowalny okręt podwodny, a ponadto zapoczątkował rozważania nad chemicznymi możliwościami regulowania temperatury. Jego zainteresowanie skupiło się na tym, że temperatura krzepnięcia wody z lodem maleje, gdy doda się do niej sól. Dwa wieki później również Michael Faraday – znany przede wszystkim z klatki mającej chronić przed polem elektrostatycznym – szukał rozwiązań pozwalających obniżyć temperaturę powietrza. Odkrył, że sprężony skroplony amoniak w czasie parowania chłodzi pomieszczenie. Pomiędzy Drebblem, a Faradayem, badania prowadzili również Benjamin Franklin, a także John Hadley. Zauważyli oni, że kiedy ciecze o wysokiej lotności parują, mogą schładzać inne przedmioty. Jednak wspomniane rozwiązania sprawdzały się raczej w laboratoriach, niż domostwach.

To ostatnie pragnął zmienić doktor John Gorrie w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Zależało mu na tym, żeby pacjenci w jego szpitalu mogli odczuwać komfort również wtedy, kiedy temperatury powietrza na zewnątrz są bardzo wysokie. Poza tym, że lekarzem, Gorrie okazał się pomysłowym wynalazcą i stworzył kompresor powietrza, który produkował sztuczny lód. Urządzenie nie było idealne, jednak Gorrie swój cel osiągnął. Niedługo później upowszechniły się maszyny do produkcji lodu, a nawet urządzenia pełniące rolę lodówki. Jednak prawdziwy przełom miał nadejść dopiero wraz z zaangażowaniem się w prace Willisa Carriera.

Ojciec współczesnej klimatyzacji – Willis Haviland Carrier

Willis Carrier, słusznie nazywany ojcem współczesnej klimatyzacji, był bardzo zdolnym inżynierem i wynalazcą. Swoją karierę rozpoczął w Buffalo – drugim co do wielkości mieście w stanie Nowy Jork. Wówczas, jedna z drukarni na Brooklynie – Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing Company, zgłosiła problem z wilgotnością wewnątrz budynku. Ponieważ była ona zbyt wysoka, papier szybko nasiąkał i niszczył się. Odpowiedzią na ich problemy, zajął się nie kto inny, ale Carrier. To on przygotował schemat, który uznano za pierwszy, nowoczesny system klimatyzacji przemysłowej. Nowoczesny, bo uwzględniał nie tylko regulację temperatury, ale też kontrolę wilgotności, bez której trudno dziś sobie wyobrazić klimatyzatory. Od tego momentu, ustalono, że klimatyzacja, by można było o niej mówić, powinna zadbać o cztery rzeczy, a temperatura to dopiero początek. Poza nią, uwzględniono właśnie wilgotność, cyrkulację, a także oczyszczanie powietrza.

Carrier poświęcił trochę czasu na udoskonalanie swojego projektu. W końcu, w 1906 roku uzyskał patent na pierwsze urządzenie klimatyzacyjne typu natryskowego. Jego wniosek patentowy przedstawiał system podgrzewania i chłodzenia wody odpowiednio – dla zwiększania i zmniejszania wilgotności. 

W swoim wniosku patentowym, Carrier nazwał urządzenie „Apparatus of Treating Air”. Możemy to przetłumaczyć dwojako, poprzez wykorzystanie znaczeń słowa treating. Po pierwsze, jako aparatura, która obrabia powietrze, a więc wpływa na jego właściwości, a po drugie, jako urządzenie, które leczy powietrze, a zatem sprawia, że jego parametry mają możliwie najkorzystniejszy poziom. 

Patent Willis Havilanda Carriera na urządzenie klimatyzacyjne wyglądał tak:

patent na klimatyzacje willisa carriera

Jest to patent US808897. Całą treść deklaracji Carriera można znaleźć wraz z powyższym schematem, na stronie amerykańskiego urzędu patentowego. Nie sposób nie zauważyć powiązań pomiędzy patentem Carriera, a dzisiejszą komorą zraszania.

Carrier jest znaczącą postacią w historii klimatyzacji i to nie tylko ze względu na pierwszy wynalazek. Przed wybuchem wojny w 1914 Carrier zdążył opublikować pierwszy podręcznik związany z klimatyzacją. Zawarł w nim informacje o psychrometrycznych przemianach powietrza i metody obliczania strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych. Carrier rozwinął później swoją działalność, zakładając własne przedsiębiorstwo. Jego kolejnym opus magnum stało się stworzenie systemu klimatyzowania wielokondygnacyjnych budynków biurowych.

Klimatyzatory w domach pojawiły się wraz z obniżeniem kosztów i rozmiarów tych urządzeń. W 1945 roku kompaktowe klimatyzatory opracował Robert Sherman.

Tak naprawdę to wynalazek Carriera, choć powstał raptem wiek temu, rozpoczął rozwój klimatyzacji. Starano się udoskonalać metody i środki. Czego przykładem może być zastąpienie toksycznych substancji chłodniczych przez freony, które nie były szkodliwe dla zdrowia. Dalsze prace nad udoskonalaniem urządzeń klimatyzujących nie zmniejszały tempa, czego efektem są dzisiejsze, bardzo wydajne i bezpieczne urządzenia, jak klimatyzatory Daikin. Dziś możemy zdecydować się na montaż klimatyzacji każdego rodzaju zależnie od tego, jakie pomieszczenia chcemy poddać ich działaniom. 

02Kwi 2019

Czym jest klimatyzacja?

Kwiecień 2, 2019 blog

Pojęcie klimatyzacja jest intuicyjnie używane i rozumiane, dlatego też mogłoby się wydawać, że jest ono całkowicie jasne. Jest jednak nieco inaczej. Obecnie, w języku potocznym, mianem klimatyzacji określa się jedynie sam proces chłodzenia. Nie jest to jednak pełne wyjaśnienie tej definicji, ponieważ profesjonalna klimatyzacja ma zdecydowanie więcej zadań do spełnienia. Urządzenia klimatyzacyjne pozwalają na stałe utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu w danym pomieszczeniu, co oznacza utrzymywanie wszystkich wymaganych parametrów, takich jak temperatura, wilgotność oraz czystość powietrza. Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia jakość powietrza, które znajduje się w zamkniętych pomieszczeniach, a nie tylko pomaga regulować wysokość temperatury. Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza jest bardzo istotne ze względów higienicznych, jak również z powodu utrzymania dogodnych warunków pracy i samopoczucia osób korzystających z tych pomieszczeń. Ponadto ma to również istotne znacznie ze względów technologicznych, ponieważ wiele sprzętów i urządzeń elektronicznych jest bardzo czułych na warunki, w jakich się znajduje. Niewłaściwe parametry powietrza mogę doprowadzić do uszkodzenia czułych urządzeń, stąd rolą klimatyzacji jest także m.in. takim sytuacjom zapobiegać.

Rodzaje i zastosowanie

Ze względu na fakt, że coraz więcej osób indywidualnych, jak i firm decyduje się na zainstalowanie u siebie urządzeń klimatyzacyjnych, stworzony został ich pewien bardzo podstawowy podział ze względu na cel klimatyzowania pomieszczenia. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest podział na klimatyzację komfortu i klimatyzację przemysłową. Klimatyzacja komfortu ma główne za zadanie zapewnić odpowiednie warunki do pracy osobom korzystającym z klimatyzowanych pomieszczeń. Oznacza to, że użytkownicy danych pomieszczeń nie powinni odczuwać ani zimna, ani ciepła- temperatura powietrza powinna być optymalna dla wszystkich, tak, by żadna osoba nie odczuwała dyskomfortu. Jest ona najczęściej wykorzystywana w obiektach komercyjnych, gdzie gromadzi się większą ilość osób, często są to biurowce, gastronomia, hotele, obiekty wielkopowierzchniowe, itd. Klimatyzacja zyskuje jednak coraz więcej fanów wśród osób prywatnych, którzy zamawiają takie rozwiązania dla swoich domów, by poprawić jakość powietrza oraz komfort. Jednym z najpopularniejszych producentów tego rodzaju klimatyzacji jest japońska firma Daikin. Kolejnym rodzajem jest klimatyzacja przemysłowa, która stosowana jest najczęściej w zakładach przemysłowych, gdzie proces produkcji może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu właściwego poziomu wilgotności i temperatury. Jej najważniejszym zadaniem, jest zagwarantowanie utrzymania optymalnej jakości powietrza, która jest wymagana do utrzymania ciągłości produkcji i pracy maszyn. Można tutaj wskazać popularny i często wykorzystywany rodzaj klimatyzacji, który nosi nazwę klimatyzacja precyzyjna. Daje ona możliwość utrzymywania z góry założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Jest stosowana w miejscach, w których przechowywane są czułe i wrażliwe na otaczający je mikroklimat, urządzenia. W takim przypadku klimatyzacja musi spełniać bezpośrednio warunki, indywidualnie wskazane przez producentów poszczególnych maszyn. Do najlepszych producentów, oferujących profesjonalną klimatyzację precyzyjną należy niemiecka firma Stulz, która już od ponad 70 lat istnieje na rynku. Innym rodzajem klimatyzacji, który często jest wyróżniany to klimatyzacja do serwerowni, która jest ponadto bardzo złożona i zaawansowana technologicznie. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywana jest ona w serwerowniach i centralach telefonicznych, w których znajdują się czułe urządzenia wymagające stałej temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza.

Klimatyzacja dla firm i dla domu

W określonych pomieszczeniach, ze względu na procesy technologiczne, czy znajdujące się tam urządzenia, jak np. serwerownie czy hale produkcyjne, klimatyzacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Nikogo nie dziwią także urządzenia klimatyzacyjne w biurach czy centrach handlowych, jednak klimatyzacja w prywatnych domach nie jest aż tak bardzo popularna. Często można spotkać się z twierdzeniem, że jest to tylko fanaberia i zbyteczny wydatek. Prawda jest jednak taka, że odpowiednio dobrana i zamontowana klimatyzacja może w znaczącym stopniu poprawić jakość powietrza, a co za tym idzie zwiększyć komfort życia. Ponadto technologia urządzeń klimatyzacyjnych stale się rozwija, w związku z czym na rynku pojawiają się coraz nowsze i energooszczędne urządzenia, które doskonale nadają się do użytku prywatnego. Znanymi i cenionymi producentami klimatyzacji i automatyki dla systemów klimatyzacyjnych są np. marki takie jak Kieback&Peter oraz Rotenso. Specjalizują się one w tworzeniu urządzeń klimatyzacyjnych, które mogą być przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i przemysłowego. W dzisiejszych czasach klimatyzacja to przede wszystkim rozwiązanie, które pozwala znacząco poprawić jakość powietrza i samopoczucie człowieka.

24Lip 2017

Gratulujemy.

Stulz wygrywa nagrodę Najbardziej Godny Zaufania Produkt w Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwie (Most Trusted Product in Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration).

Pokonując 9 konkurentów 28. czerwca 2017 Stulz otrzymał nagrodę przyznaną w Palazzo Hall w Karlsruhe w kategorii: “Kompaktowe agregaty wodne” (Compact Liquid Chillers).

https://www.stulz.de/en/newsroom/news/news/stulzwinsawardformosttrustedproductinventilationairconditioningrefrigeration/

27Kwi 2016Niezwykłe centrum danych powstało w japońskim mieście Bibai na wyspie Hokkaido dla przetestowania możliwości składowania śniegu w zimie i wykorzystania go do chłodzenia w okresie letnim. W pozostałej części roku centrum danych jest chłodzone systemem pośredniego free-coolingu.

W zimie opady śniegu w Bibai sięgają od ośmiu do jedenastu metrów. Bibai Natural Energy Society (grupa naukowców) opracowała system, w którym zimą śnieg gromadzony jest w gigantyczne kopce i przykrywany materiałem izolacyjnym. W lecie zaś śnieg powoli topnieje a zimna woda jest wykorzystywana w systemach klimatyzacyjnych.

We wrześniu 2015 roku, centrum danych / laboratorium zostało otwarte: parterowa serwerownia obejmująca 110 m2 i 20 szaf rackowych.

Przy ostatnich poziomach opadów śniegu w Polsce o takim rozwiązaniu raczej możemy zapomnieć.

29Mar 2016

Czy pożar może wywołać brak internetu w prawie całym kraju?

Okazało się że tak. Pod koniec zeszłego roku doszło do pożaru w centrum danych (data center) w głównej firmie dostarczającej usługi teleinformatyczne Delta Telecom w Azerbejdżanie. Incydent zakłócił łączność internetową praktycznie w całym kraju. Według firm badających połączenia internetowe (Renesys) 78% sieci w kraju zostało zakłócone.

Azerbejdżan jest jednym z krajów wysokiego ryzyka – tam gdzie ryzyko wyłączenia połączeń internetowych jest wysokie ze względu na małą liczbę łącz zewnętrznych (poniżej 10). Kraju o podobnym ryzyku to między innymi Iran, Gruzja, Armenia i Arabia Saudyjska.

14Lut 2016

Zapraszamy na podstronę na której można znaleźć zebrane razem wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące branży klimatyzacyjnej i chłodniczej.

Zmiany w prawie wprowadzają mnóstwo nowości w tym:

  • nowe wymogi dotyczące certyfikacji przedsiębiorstw i personelu
  • Rejestr Operatorów dla właścicieli urządzeń klimatyzacyjnych
  • wymogi dotyczące kontroli szczelności

Wszystkie ustawy i rozporządzenia dostępne są tutaj: https://www.klimatech.biz.pl/legislacja-branzy-klimatyzacyjnej/