Klimatyzacja dużej serwerowni o mocach powyżej 500kW

Klimatyzacja największych serwerowni i centrów danych (o mocach powyżej 500kW) wymaga całkowicie indywidualnego podejścia biorącego pod uwagę wszystkie wymogi inwestora jak i możliwości finansowe i techniczne (wraz z położeniem geograficznym miejsca gdzie dana serwerownia ma powstać)

Najważniejsze systemy chłodzenia które powinny zostać wzięte pod uwagę przy klimatyzacji dużej serwerowni o mocy powyżej 500kW

 • Woda lodowa – rozwiązanie pozwalające na chłodzenie dowolnej wielkości serwerowni / data center (system CW)
 • Utrzymywanie warunków temperaturowych w pomieszczeniu poprzez centrale klimatyzacyjne (CyberHandler)
 • Chłodzenie powietrzem zewnętrznym – system DFC2 – bardzo niskie koszty eksploatacji przy akceptacji kompromisów w dokładności utrzymania warunków środowiskowych w chłodzonej serwerowni

Klimatyzacja dużych serwerowni o mocach powyżej 500kW – system rozprowadzenia powietrza

 • Nawiew powietrza realizowany pod podłogę podniesioną z opcjonalnym utrzymywaniem stałego nadciśnienia pod nią
 • Nawiew powietrza skierowany przed urządzenia chłodzone i odbierany z gorących kiosków

Redundancja przy klimatyzacji dużej serwerowni o mocy powyżej 500kW

 • Wszystkie elementy systemu powinny zostać wyposażone w redundantne systemy min. n+1. Dla instalacji wodnych istnieje możliwość projektu i realizacji instalacji w formie okręgu dla umożliwienia pracy urządzeń w przypadku wystąpienia nieszczelności na instalacji wodnej / glikolowej.

Opcje dodatkowe do klimatyzacji dużej serwerowni

 • Regulacja wilgotności – nawilżanie parowe lub ultradźwiękowe
 • Pełen monitoring systemu – w formie której klient potrafi przyjąć i obsłużyć protokół komunikacyjny (modbus RTU lub TCP/IP, BacNet, http, snmp, P90)
 • Oprogramowanie monitorujące DCIM (The Data Center Infrastructure Management) – pełen wgląd w parametry, tryby pracy, stan i wszystkie pozostałe punkty systemu klimatyzacyjnego i IT
 • Nagrzewnica – elektryczna lub wodna – dla realizacji procesu osuszania
 • Drugie źródło zasilania – dla zwiększenia bezpieczeństwa od strony elektrycznej
 • Dodatkowe czujniki temperatury powietrza (np. w korytarzu zimnym lub ciepłym) lub wody / mieszanki glikolowej
 • Przepustnice powietrza
 • Zawory dwu lub trójdrogowe lub niezależne od ciśnienia
 • pełny wybór stopnia filtracyjnego zainstalowanych filtrów
 • Softstarty dla sprężarek dla obniżenia kosztów instalacji elektrycznej i zmniejszenia uderzeń elektrycznych i mechanicznych w szafach klimatyzacyjnych lub agregatach wody lodowej
 • Możliwość dostarczenia sprężarek w wersji inwerterowej dla dokładnej regulacji parametrów chłodzonego powietrza / wody i ograniczeniu zużycia mechanicznego urządzeń

Zainteresuje Cię również: klimatyzacja precyzyjna i klimatyzacja serwerowni

Zobacz również