Klimatyzacja w gastronomii – buduj zdrowy mikroklimat i odpowiedni poziom wilgotności

Klimatyzacja w gastronomii to bardzo ważny temat, wymagający szczególnego i kompleksowego podejścia do sprawy wymiany, cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach kuchennych, czyli zastępowania zużytego – świeżym powietrzem i zapewnienia odpowiedniej jakości ów powietrza. Kuchnia boryka się bowiem z następującą problematyką:

– zapachy z gotowania roznoszące się nierzadko nie tylko w kuchennej przestrzeni ale i poza nią;

– tłuszcze w powietrzu;

– duża ilość pary wodnej – zyski wilgotności;

– wysoka temperatura – zyski ciepła z rożnych źródeł: procesy kulinarne, praca urządzeń kuchennych, pracownicy i użytkownicy kuchni oraz ich ciepło, nasłonecznienie czy oświetlenie kuchenne

Wszystkie te problemy przekładają się na jakość powietrza, a tym samym na komfort pracy, dobre samopoczucie, zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i efekty ich pracy. Nie wolno zaniedbać tych kwestii również ze względu na obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.

Wymogi prawne dotyczące klimatyzacji w gastronomi? Jakie przepisy i co mówią?

Klimatyzacja i wentylacja w przestrzeni gastronomicznej normowana jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) (§ 147 – §154), a także normą: PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania” .

Przepisy mówią między innymi, iż minimalna (higieniczna) ilości powietrza wentylacyjnego wyznaczana jest na podstawie ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Co do zasady przyjmuje się, że na 1 osobę przypada 30 m3/h świeżego powietrza – dotyczy to głównie obszarów, pomieszczeń konsumpcyjnych w gastronomii, czyli części jadalnianej. Tutaj wielkość wymaganego strumienia powietrza wynosi 5-10 wymian na 1 h.W części produkcyjnej zaś wymogi wyglądają następująco:

– wielkość wymaganego strumienia powietrza- ok 10-50 wymian na 1 h

– wilgotność powietrza wewnętrznego – 40%-50%,

– temperatura powietrza wewnętrznego – 20-22°C,

– prędkość powietrza w miejscu pracy – 0,2÷0,3 m/s

Na co zwrócić uwagę przy montażu klimatyzacji w gastronomii?

Jeśli chodzi o klimatyzację w gastronomii to warto każdorazowo skorzystać z fachowego projektu klimatyzacji i wentylacji wykonanego przez profesjonalną firmę, która uwzględni wszystkie najważniejsze aspekty i dobierze urządzenia klimatyzacyjne pod prawne wymogi i warunki lokalu. Aspekty jakie uwzględni to m.in.:

– umiejscowienie systemu klimatyzacyjnego, dobór właściwego miejsca, alokacja urządzeń (czy są chowane w bruździe w ścianie, podstropowe, naścienne, przypodłogowe czy może przeznaczone do zastosowania zewnętrznego,

– czy jest konieczność zastosowania rusztowania lub podnośnika koszowego,

– zakres prac montażowych – okablowanie,ułożenie przewodów w ścianie itp.;

– jak duże jest koryto instalacyjne.

Po procesie montażu klimatyzacji i wentylacji w gastronomii ważnym jest wykonanie ostatecznego testu szczelności instalacji i testy urządzeń.

Warto sprawdzić: klimatyzacja biurowaklimatyzacja komfortuklimatyzacja przemysłowamontaż klimatyzacji