Klimatyzacja posiada funkcję oddziaływania na wilgotność powietrza, określaną jako temperatura punktu rosy. Dzięki temu, w prosty sposób możemy uniknąć zawilgocenia pomieszczeń objętych działaniem klimatyzatora, który umiejętnie wpływa na ogólną kondycję powietrza. Jest to znaczne ułatwienie, które doceni każdy użytkownik obecnie dostępnych technologii. Punkt rosy możemy obliczyć na kilka sposobów, dzięki czemu doprowadzenie do jego odpowiedniej wartości jest znacznie prostsze. Wybierając klimatyzację, warto zwrócić uwagę na opcję regulacji wilgotności, w jaką jest wyposażona.

Co to jest punkt rosy?

Punkt rosy oznacza temperaturę, przy której rozpoczyna się proces skraplania gazu. Przykładem składnika gazu może być para wodna, która w momencie skraplania ma w określonej temperaturze ciśnienie parcjalne, inaczej zwane cząstkowym równe ciśnieniu pary nasyconej. Punkt rosy znajduje szczególnie cenne zastosowanie w przypadku meteorologii, jednak jest także przydatny w kwestiach związanych z budownictwem. Wówczas oznacza temperaturę danego elementu, która wpływa na skraplanie się wilgoci znajdującej się w powietrzu. Sposobem na uniknięcie zawilgocenia jest odpowiednie wykończenie budynku oraz klimatyzacja wyposażona w funkcję osuszania powietrza. Dzięki temu punkt rosy utrzymuje się w danym pomieszczeniu na optymalnym poziomie, który nadal pozostaje komfortowy. Punkt rosy regulowany za pomocą klimatyzatora jest neutralny względem osób przebywających w budynku, jak również jego konstrukcji.

Temperatura punktu rosy

Temperaturę punktu rosy oblicza się z wykorzystaniem wzoru matematycznego po to, aby – w przypadku budownictwa – określić temperaturę powietrza i wilgotność względną panującą w danym pomieszczeniu. Inną skuteczną metodą jest wykorzystanie do określenia wartości miernika punktu rosy. Takie urządzenia sprawdzają temperaturę i analizują zawartość wody w powietrzu. Dobrym rozwiązaniem, które pozwala na regulację wilgotności w pomieszczeniach, są klimatyzatory, które zostały wyposażone w taką funkcję.Takie urządzenia nie tylko wpływają na temperaturę panującą w budynku, ogólną kondycję powietrza, ale też punkt rosy, co pozwala na uniknięcie niepożądanego zawilgocenia przestrzeni.

Obliczanie punktu rosy

Obliczanie punktu rosy przyczynia się do możliwości skutecznego wpłynięcia na stopień wilgotności panujący w danym pomieszczeniu. Jednym z bardziej klasycznych sposobów na dokonanie pomiaru jest działanie matematyczne. Wzór opiera się na temperaturze podanej w stopniach Celsjusza i wilgotności względnej mierzonej w procentach. Sam wynik – temperaturę punktu rosy – również odmierza się w stopniach Celsjusza. Inną możliwością jest skorzystanie z miernika, który jest urządzeniem odpowiedzialnym za pomiar. Jest to bardziej nowoczesna technika, która także zdobywa uznanie. Dostępne są również internetowe kalkulatory temperatury punktu rosy, które pozwalają na dokonanie wyliczeń. Bez względu na wykorzystaną metodę, regulacja punktu rosy przy wykorzystaniu klimatyzacji stanowi funkcję niezwykle praktyczną.