Klimatyzacja serwerowni

Rosnące koszty energii elektrycznej wymuszają na inwestorach zmianę podejścia do tematu, jakim jest klimatyzacja serwerowni i dużych data center. Z dnia na dzień coraz ważniejszym parametrem systemów chłodzenia staje się ich energooszczędność. Firma Stulz od wielu lat jest liderem wdrażania nowoczesnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni w celu minimalizacji zużycia energii proponowanych urządzeń przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracy systemów serwerowych.

Na etapie wstępnej koncepcji budowy systemu chłodzenia konieczny jest wybór rodzaju systemu chłodzenia, co uwarunkowane jest istniejącymi możliwościami konkretnej lokalizacji, jak i wymogami inwestora co do bezpieczeństwa, kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacji całości systemu.

Klimatyzacja do serwerowni – dostępne rozwiązania:

Stulz - System bezpośredniego odparowania DX - klimatyzacja serwerowniDX/A – system bezpośredniego odparowania – podstawowe i najczęściej stosowane rozwiązanie z pojedynczym lub podwójnym układem chłodniczym i skraplaczem powietrznym. Ta klimatyzacja serwerowni charakteryzuje się najniższymi kosztami montażu przy wysokich kosztach eksploatacji.

DX/AS – klimatyzacja serwerowni będąca odmianą systemu bezpośredniego odparowania wyposażona w płynnie regulowaną sprężarkę EC.

 

 

 

 

Klimatyzacja serwerowni w systemie wody lodowej CW

CW – system wodny – rozwiązanie oparte na chłodnicach na wodę „lodową” umieszczonych w jednostkach klimatyzacyjnych i agregatach wody lodowej (z możliwością wykorzystania opcji free-coolingu)

CWE/CWU – odmiana systemu CW o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną

 

 

Stulz - System wody lodowej z wbudowaną redundancją CW2CW2 – klimatyzacja do serwerowni będąca systemem wodnym z wbudowaną redundancją (dwa wymienniki na wodę „lodową”)

CWE2/CWU2 – odmiana systemu CW2 o zwiększonej powierzchni filtracyjnej lub wentylatorach zainstalowanych pod podłogą podniesioną

 

 

 

Stulz - System bezpośredniego odparowania i wody lodowej ACW

ACW – połączenie systemów A i CW – zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem powietrznym jak i chłodnicy na wodę „lodową”

 

 

 

 

Stulz - System GCWGCW – połączenie systemów G i CW – klimatyzacja serwerowni tego typu to zwiększone bezpieczeństwo poprzez zastosowanie zarówno systemu bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym jak i chłodnicy na wodę „lodową”

 

 

 

 

Stulz syste GG – system bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) – rozwiązanie pozwalające na montaż klimatyzacji precyzyjnej serwerowni przy braku możliwości montażu skraplaczy powietrznych (zbyt duża odległość) lub przy dostępności wody technologicznej (np elektrownie)

 

 

 

Stulz - System odzysku ciepła GEGE – system wyposażony w układ chłodniczy bezpośredniego odparowania ze skraplaczem wodnym (mieszanka glikolowa) i dodatkową chłodnicę glikolową wraz z układem pomp i dry-cooler?ów – rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie chłodu zewnętrznego (free-cooling) przy temperaturach poniżej 22-25oC i oszczędności energii rzędu 50-70% (DFC)

GES – odmiana systemu GE – klimatyzacja do serwerowni poszerzona o sprężarkę EC o płynnej regulacji mocy chłodniczej

 

Stulz - System DFC2AU – system pozwalający na wykorzystanie bezpośredniego nawiewu powietrza zewnętrznego (free-cooling) dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii (DFC2)