Świat zmaga się ze zmianami klimatu i wyczerpywalnością zasobów. Dlatego też coraz częściej poruszany jest temat ekologiczne podejścia do wykorzystywanej przez nas energii. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o serwerownie. I dotyczy to zarówno samych urządzeń przechowujących dane, jak również całej, utrzymującej je infrastruktury. Znakomitym przykładem jest klimatyzacja do serwerowni. Wbrew pozorom, osiągnięcie idealnych warunków powietrza wcale nie musi pobierać dużo prądu.

Jest jeszcze jeden aspekt związany z wykorzystaniem energii elektrycznej przez data center lub duże serwerownie – koszty prądu. Te z roku na rok są coraz wyższe i sprawiają, że niezbędne jest podnoszenie cen w zakresie usług. Jeśli jednak prowadzisz przedsiębiorstwo udostępniające serwery, wiesz dobrze, że najczęściej cena jest główną składową atrakcyjności usługi. Stąd lepiej zainwestować w rozwiązania, które w dalszej perspektywie sprawią, że będziesz mógł konkurować właśnie wysokością cen swoich usług.

Zamknij korytarze 

Utrata energii często jest wynikiem nieszczelnych korytarzy. Dlatego też niezbędne jest jak najlepsze uszczelnienie przepływów powietrza. Dotyczy to zarówno korytarzy wykonanych w podłodze technicznej, jak i szaf rackowych. Wbrew pozorom, takie działanie pozwala na oszczędności rzędu kilkunastu procent.

Wykorzystaj free-cooling

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej umożliwiają niemałe oszczędności. Wystarczy więc, że wykorzystasz już gotowe rozwiązania klimatyzacji serwerowni. Są one proponowane między innymi przez firmę Stulz, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla serwerowni i innych pomieszczeń technicznych. W jej systemach odnajdziesz opcję free-cooling. Oznacza to, że w procesie tworzenia warunków powietrza idealnych dla serwerów i innych sprzętów, wykorzystywana jest temperatura zewnętrzna. Szczególnie wtedy, kiedy jest ona niższa, niż zadana temperatura klimatyzacji precyzyjnej.

Zasilaj ekologicznie

To może się wydawać dość oczywiste, jednak nie zawsze przychodzi do głowy. Przecież korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest najlepszym sposobem na oszczędności. Oczywiście – dobrze jest mieć dodatkowy system pełniący rolę awaryjną. Niemniej, nic nie stoi na przeszkodzie, by serwerownię, czy nawet data center przynajmniej częściowo zasilać poprzez wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych.

Okazuje się, że wykorzystanie nawet niewielkich usprawnień może zdecydowanie obniżyć zużycie prądu. A co za tym idzie – również jego cenę.