Wydany został ciekawy White Paper firmy Stulz opisujący zalety i wady poszczególnych rozwiązań klimatyzacji serwerowni z podziałem na typy wykorzystywanego Free-Coolingu. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na 2 rozdziały:
Data Center Temperatures and Free Cooling – Temperatury w serwerowni a wolne chłodzenie – gdzie uwypukla się wpływ zadanej temperatury na energooszczędność danego rozwiązania (przez to także jego opłacalność)
oraz
Two-stage Indirect Free Cooling: CRAC with dry cooler – Dwustopniowe pośrednie wolne chłodzenie: szafy klimatyzacji precyzyjnej z Dry-Coolerami – w skrócie mówiąc system GE na którym możemy zaproponować Państwu rozwiązanie z szafami Stulz CyberAir 3.
Zapraszam do pobierania:
Stulz Free Cooling Data Center