Serwerownie w wielu firmach są pomieszczeniami strategicznymi. To właśnie w nich ustala się zasady dostępu do poszczególnych zasobów, a także przechowuje najważniejsze dane. Dlatego też można przyjąć, że odpowiednie zabezpieczenie serwerowni przekłada się na bezpieczeństwo całego przedsiębiorstwa. W związku z tym należy o nią zadbać nie tylko w wymiarze technologicznym, poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, ale też w wymiarze fizycznym. Właśnie o tym drugim będzie nasz dzisiejszy tekst. Bo – w gruncie rzeczy – włamania do pomieszczeń nie są aż tak częste, jak inne, mniej spektakularne zdarzenia, które kończą się utratą danych. Choć wiadomo – nie ma co bagatelizować i takich sytuacji, więc dobre drzwi antywłamaniowe są bardzo dobrym pomysłem.

Kontrola dostępu do serwerowni

Niezależnie od tego, co znajduje się wewnątrz serwerowni, należy ustalić, kto ma do niej dostęp. Do pomieszczenia technicznego powinny mieć dostęp tylko te osoby, które rzeczywiście potrzebują coś w nim zrobić. Zatem administrator sieci, ewentualnie technik zajmujący się sprawdzeniem lub naprawą okablowania. Oczywiście, często zdarzy się, że wejść do środka pomieszczenia będzie musiała osoba z zewnątrz. Czy to w celu konserwacji klimatyzacji do serwerowni, czy też po to, żeby przynieść i zamontować nowy sprzęt. Dlatego właśnie najlepiej jest wskazać osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku w pomieszczeniu, która będzie nadzorowała pobyt wszystkich, którzy do serwerowni muszą wejść okazjonalnie.

Warunki atmosferyczne pomieszczenia

Najpewniej na nic zdadzą się drzwi antywłamaniowe i strażnik serwerowni, jeśli wyznaczymy na nią pomieszczenie, któremu grozi zalanie przy pierwszych roztopach. Serwerownia nie musi znajdować się na najniższej kondygnacji budynku, jeśli warunki w niej sprawiają, że dane nie będą właściwie zabezpieczone przed zalaniem, czy też najzwyklejszą wilgocią. Żeby zminimalizować problemy związane z naturalnymi właściwościami pomieszczeń, należy na serwerownie wybrać to, któremu nie są groźne kataklizmy, a przy okazji jest względnie suche. Oczywiście kontrola powietrza i tak jest niezbędna i o niej powiemy sobie za chwilę, jednak już sam wybór odpowiedniego miejsca w przedsiębiorstwie będzie dobrym krokiem.

Kontrola parametrów powietrza w serwerowni

Poszczególne sprzęty w serwerowni muszą mieć odpowiednie warunki, jeśli chodzi o jakość powietrza. I nie ma przy tym znaczenia, czy pomieszczenie techniczne jest niewielkie i mieści jedną szafę, czy też jest ogromnym data center; wilgotność i temperatura muszą się zgadzać z tymi, które wskazuje producent sprzętu. Dlatego też w każdej serwerowni niezbędna jest klimatyzacja precyzyjna. Właściwe urządzenia klimatyzacyjne takie, jak te firmy Stulz zagwarantują, że temperatura i wilgotność powietrza będą utrzymywane na odpowiednim poziomie. Ich bardzo ważną właściwością jest to, że pracują w sposób ciągły, więc powietrze ma odpowiednie parametry przez cały czas.

Jeśli weźmiesz pod uwagę te trzy kwestie, to zwiększasz swoje szanse na to, że twoje dane będą bezpieczne. Tym samym twoja firma będzie mogła działać bez większych przeszkód związanych z nieoczekiwaną utratą informacji, które w dzisiejszej dobie często są najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa.