W dobie rosnącej komputeryzacji prawie w każdej przestrzeni firmowej znajdują się pomieszczenia techniczne. Serwerownia to w obecnych czasach swoiste serce firmy. Wymaga ono szczególnej uwagi, bowiem zapewnia nieprzerwaną i ciągła pracę biznesową. Jakiekolwiek przestoje w firmie z powodu problemów sprzętu serwerowego to strata gospodarcza dla firmy, na którą nie może sobie ona pozwolić. Dlatego też przestrzenie techniczne objęte są specjalną opieką klimatyzacyjną. Warunki panujące tam są z goła trudne, bowiem urządzenia elektroniczne wytwarzają wysokie temperatury, produkują duże ilości ciepła.

Prawidłowa temperatura w serwerowniach powinna odpowiadać wartości z przedziału 18-22 stopni Celsjusza. Praca ich jest nieustanna, w trybie całodobowym.Dlatego też warto zadbać o wysoce efektywna klimatyzację. Taką , która zabezpieczy nasze urządzenia, a tym samym dane firmowe, dane wrażliwe. Każdy zakup klimatyzacji do firmy należy rozpocząć od etapu projektowego i analizy następujących czynników:

– Kubatura pomieszczenia;

– Położenie pomieszczeń;

– Dostęp do okien i tym samym nasłonecznienie;

– Rodzaj wentylacji mechanicznej

– Ilość pracujących urządzeń i wydzielana ciepłota;

– Wilgotność pomieszczenia

Czym jest klimatyzacja precyzyjna w pomieszczeniach technicznych?

Dla niedużych powierzchni pomieszczeń technicznych, o niewielkiej liczbie urządzeń, gdzie wydalana przez urządzenia ciepłota jest na optymalnym poziomie najczęściej montuje się klimatyzatory typu split, czyli klimatyzatory z jednostką zewnętrzną (tzw. skraplaczem) i jednostką wewnętrzną. W ich przypadku jednak regulacja temperatury i jej rozłożenia nie jest bardzo dokładna. W dużych pomieszczeniach technicznych montuje się zaś klimatyzatory – tzw. szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Właściwości precyzyjnej klimatyzacji pomieszczeń technicznych?

Klimatyzacja precyzyjna do pomieszczeń technicznych to system inteligentny i precyzyjny w sterowaniu mikroklimatem w pomieszczeniu. To nie tylko ustawienie temperatury na określonym poziomie z dokładnością do nawet 0,5 stopnia Celsjusza, ale także dbałość o odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniu. Składa się na niego poziom wilgotności, pyły, kurze, drobnoustroje itp. Całość bowiem przekłada się na jakość pracy urządzeń i ich żywotność. Dlaczego tak się dzieje? Bowiem nie tylko nadmierne przegrzanie urządzeń elektronicznych czy zbyt niska temperatura może stanowić problem, ale także np.: kondensacja pary wodnej na urządzeniach, która jest ich odwiecznym wrogiem.

Jakie inne zalety i właściwości ma klimatyzacja precyzyjna w pomieszczeniach technicznych?

– klimatyzatory precyzyjne to zwyczajowo układ, budowa modularna, co pozwala na łatwe i szybkie rozszerzenie jego działania, rozbudowę o dodatkowe moduły w razie potrzeby, większego zapotrzebowania;

– praca naprzemienna klimatyzatorów (układ redundantny). W razie potrzeby, gdy jeden z klimatyzatorów nie potrafi sobie poradzić z wystarczającym schładzaniem pomieszczeń, to poprzez wnikliwą analizę warunków i odpowiedni wydany sygnał, drugi z nich włącza się do pracy.

Ponadto klimatyzatory w tym układzie stale pracują naprzemiennie przez określony godzinowo przedział czasowy. Rzutuje to na przedłużenie ich żywotności, mniejsze koszty napraw i remontów.

Analogicznie dzieję się, gdy jeden z klimatyzatorów w modularnym schemacie ulega awarii, wówczas do pracy włącza się drugi, aby zapewnić ciągłość właściwych warunków klimatycznych pomieszczenia technicznego;

– Free-Cooling – czyli wykorzystanie zimnego czynnika zewnętrznego w okresach zwiększonego chłodu na schłodzenie pomieszczeń wewnątrz. Wpływa to korzystnie na obniżenie kosztów utrzymania systemów klimatyzacyjnych.

Warto poznać również: montaż klimatyzacjiklimatyzacja biurowa, klimatyzacja serwerowniklimatyzacja komfortu, klimatyzacja przemysłowa