Klimatyzacja w hotelach – konieczność profesjonalnego podejścia do jej projektu, doboru, montażu i eksploatacji

Systemy klimatyzacyjne w hotelach są szczególnie ważne dla zapewnienia komfortu przebywania, odpoczynku i relaksu gości i pracowników. A to przecież najważniejsza misja i cel strategiczny hotelu. Wentylacja grawitacyjna – czyli wykorzystanie otworów okiennych do zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji i wymiany świeżego powietrza są oczywiście ważne (warto zadbać o okna z otworami wentylującymi), ale w przypadku obiektów hotelowych nie wystarczająca.

Każdy hotel musi mieć odpowiednio skonstruowany system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W przypadku systemu klimatyzacji w hotelach zdecydowanie bardziej sprawdza się system ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego i tzw. system klimatyzacji precyzyjnej. Wprawdzie jest to zdecydowanie wyższy nakład finansowy, niż w przypadku instalacji klimatyzacji stałego strumienia, ale ów nakłady inwestycyjne z całą pewnością szybko się zwrócą.

Pamiętajmy bowiem, że w hotelach największą bolączką, swoistą specyfiką jest nierównomierny i trudny do prognozowania stopień wykorzystania pomieszczeń, część pokoi zwykle nie jest wykorzystana, co przekłada się na to, iż przy klimatyzacji zmiennej, precyzyjnej możemy uzyskać znaczną redukcję kosztów eksploatacji.

Jakie aspekty są kluczowe w procesie projektowania klimatyzacji w hotelach?

Przy projektowaniu klimatyzacji w hotelach należy posiłkować się specjalistyczną wiedzą w tym zakresie fachowców, projektantów i montażystów. Najczęściej stawiane wymagania wobec klimatyzacji w hotelach są następujące:

– indywidualne sterowanie, regulacja;

– komfort temperaturowy dla gości; zapewnienie wysokiej jakości powietrza: temperatura, wilgotność, zapachy, oczyszczenie z kurzu, pyłów itp.;

– cicha praca systemu;

– design wkomponowany w stylistykę i wystrój hotelu;

– minimalizowanie kosztów eksploatacji i konserwacji;

– spełnienie warunków i wymogów higienicznych i obowiązujących norm prawnych;

– minimalizowanie przestrzeni montażowej, zwłaszcza gdy kubatura hotelu jest niewielka, ciągi komunikacyjne są stosunkowo wąskie;

– uniknięcie kolizji instalacji klimatyzacyjnej z innymi instalacjami w hotelu’

– łatwy dostęp do kluczowych punktów klimatyzacji;

– nierzadko włączenie systemu klimatyzacji hotelu do zintegrowanego, inteligentnego systemu zarządzania hotelem

Jakie przepisy i wymogi narzuca ustawodawca w zakresie klimatyzacji w obiektach hotelowych – krótka i zwięzła interpretacja

Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelowych reguluje kwestie związane z wentylacją i klimatyzacją w hotelach. Ogólnie rzecz ujmując wymagane parametry powietrza w pokojach hotelowych zależą od kategorii obiektu, wyrażanej liczbą gwiazdek. W hotelach o niższym standardzie (1-, 2-, 3- gwiazdkowych) wymagana jest wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, bez szczegółowych wytycznych o parametrach powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. W hotelach zaś o podwyższonym standardzie (4-, 5- gwiazdkowym) koniecznym jest już spełnienie prawnych przesłanek dotyczących parametrów powietrza w części ogólnodostępnej i tej bytowej.

Najogólniej rzecz biorąc, w hotelach zadaniem systemu klimatyzacji i wentylacji jest utrzymanie temperatury powietrza latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotności względnej w przedziale 45–60%.

Ważnymjest również zadbanie o klimatyzację i wentylację w newralgicznych miejscach hoteli jak: kuchnia, jadalnia, miejsca fitness, spa czy baseny.

Dowiedz się więcej o naszych usługach: montaż klimatyzacjiklimatyzacja komfortuklimatyzacja przemysłowaklimatyzacja biurowa