Klimatyzacja w szkole – jakość i temperatura powietrza przekłada się na zdrowie naszych dzieci i efektywność ich nauki

Szkoły są obszarem stosunkowo trudnym w projektowaniu właściwej klimatyzacji i wentylacji. Nierzadko są to obiekty już istniejące, które wymagają przearanżowania instalacji i ich modernizacji. Warto jednak postawić na inwestycyjne nakłady w tym zakresie. Są one w pełni uzasadnione. Głównym filarem działalności szkoły jest oferowanie rozwoju, nauki, wiedzy dzieciom. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że warunki otoczenia panujące w szkole (w tym jakość powietrza, proces jego stałej wymiany na świeże powietrze) determinują samopoczucie naszych dzieci, ich zdrowie, chęci do nauki i stopień przyswajania wiedzy.

Pamiętajmy, że w obiektach użyteczności publicznej, proporcjonalnie do wzrostu zagęszczenia (liczba osób na metr kwadratowy) spada jakość dostępnego powietrza i tym samym zwiększa się stężenie dwutlenku węgla w powietrzu.

Dlaczego klimatyzacja w szkole jest tak ważna?

Powietrze w szkole powinno być nośnikiem wyłącznie: pozytywnych zapachów, zdrowia, dotlenienia, dobrego samopoczucia, energii, pobudzenia, wzrostu chęci do pracy itp. Jakie elementy mają na to bezpośredni wpływ – poniżej przedstawiamy pokrótce:

• temperatura:

– zbyt wysoka – powoduje szybkie zmęczenie, dekoncentrację i większą podatność na choroby z uwagi na przegrzanie, a także senność i spadek energii

– zbyt niska – to brak komfortu pracy i większa podatność na choroby

• wilgotność:

– zbyt niska (szczególnie zimą) – wpływa na dolegliwości nosa, gardła i oczu,

– zbyt wysoka – powoduje u dzieci uczucie duszności i sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii

• prędkość powietrza:

– zbyt duża (np. w miejscu nawiewu) – może powodować przeciągi, przewiania, łzawienie oczu itp

– zbyt mała (brak ruchu powietrza) – uniemożliwia skuteczną wentylację grawitacyjną, nieprzyjemne uczucie pocenia się;

• obecność dwutlenku węgla – powyżej 1000 ppm powoduje narastające uczucie duszności i zmęczenia, bóle głowy, spadek samopoczucia, koncentracji, wydajności i produktywności. Przeprowadzono szereg empirycznych doświadczeń, w wyniku których stwierdzono, że przy odpowiedniej klimatyzacji i wentylacji w szkole, mniejsze stężenie CO2 spowodowało lepsze wyniki dzieci w testach matematycznych i logicznych;

• obecność pyłów, kurzu, alergenów oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych – wywołuję astmę, alergię, zmiany chorobowe skórne, choroby układu oddechowego i inne

Nowoczesna szkoła – ekologiczna i energooszczędna – postawmy na nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne w naszych szkołach

Coraz częściej szkoły interesują się ekologicznym podejściem do funkcjonowania placówki. Jednym z takich rozwiązań mogą stać się nowoczesne i energooszczędne systemy klimatyzacji z odzyskiem ciepła. W Polsce są już takowe placówki (np.: w mieście Tychy), które zainwestowały w takie przyjazne środowisku rozwiązania. Warto przyjrzeć się rozwiązaniom takim jak wspomniane instalacje z odzyskiem ciepła czy pompy ciepła pełniące rolę 3 w 1 (klimatyzowanie, ogrzewanie oraz pozyskiwanie zasobników ciepłej wody użytkowej – przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej).

Jakie przepisy mówią o kwestiach wentylacji i klimatyzacji w szkołach? Z czym warto się zaznajomić?

Wentylacja w pomieszczeniach szkolnych powinna spełniać wymogi Normy PN-B-03430:1983 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.”

Systemy wentylacyjne w szkołach powinny również spełniać wymogi normy: PN-EN 13779:2007: „Wymagane właściwości systemów”, a także normę określającą parametry powietrza w szkole: PN-EN 15251:2015.

Inwestując w systemy klimatyzacyjne w szkole warto pozyskać wsparcie firm specjalizujących się w tym zakresie, aby przeprowadzona modernizacja spełniała powyższe prawne i formalne założenia oraz była jak najbardziej nowoczesna i zaawansowana technologicznie.

Warto sprawdzić: montaż klimatyzacjiklimatyzacja biurowaklimatyzacja komfortuklimatyzacja przemysłowaklimatyzacja serwerowni