Czy pożar może wywołać brak internetu w prawie całym kraju?

Okazało się że tak. Pod koniec zeszłego roku doszło do pożaru w centrum danych (data center) w głównej firmie dostarczającej usługi teleinformatyczne Delta Telecom w Azerbejdżanie. Incydent zakłócił łączność internetową praktycznie w całym kraju. Według firm badających połączenia internetowe (Renesys) 78% sieci w kraju zostało zakłócone.

Azerbejdżan jest jednym z krajów wysokiego ryzyka – tam gdzie ryzyko wyłączenia połączeń internetowych jest wysokie ze względu na małą liczbę łącz zewnętrznych (poniżej 10). Kraju o podobnym ryzyku to między innymi Iran, Gruzja, Armenia i Arabia Saudyjska.