Serwerownia to miejsce przechowywania kluczowych danych firmy w formie niematerialnej, które wymaga zapewnienia ściśle określonych warunków klimatycznych i technicznych. Istotne jest zapewnienie odpowiedniej lokalizacji pomieszczenia serwerowni w budynku, tak aby nie była dostępna dla osób postronnych. 

Wymagania budowlane i w zakresie BHP w serwerowni znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku. To właśnie w tym akcie znajdziemy wymogi techniczne odnoszące się do pomieszczeń serwerowni. Dodatkowo w każdej firmie i zakładzie takie wymogi powinny znajdować się w instrukcjach BHP oraz polityce bezpieczeństwa firmy.

Jakie konkretne wytyczne budowlane powinna spełniać serwerownia zgodnie z przepisami prawa?

Ramowe wymagania to:

– lokalizacja serwerowni wybrana tak, aby niwelować ryzyko zalania, regulująca wysokość poziomu podłogi serwerowni powyżej poziomu gruntu;

– rodzaj ścian – najlepiej, aby w serwerowni były one murowane;

– powinny być wyposażone w drzwi antywłamaniowe o podwyższonej odporności ogniowej;

– wszystkie punkty rozdzielcze sieci zasilających, skrzynki z bezpiecznikami i serwery powinny być zlokalizowane w zamykanych skrzynkach czy szafach teleinformatycznych;

– odpowiednio zaplanowane kanały dla okablowania urządzeń, w specjalnych listwach sufitowych, naściennych czy w podłodze technicznej;

– dostęp wyłącznie osób upoważnionych, czyli odpowiedni system kontroli dostępu;

– odpowiednie ciągi komunikacyjne dla transportu urządzeń i wyposażenia IT serwerowni;

– podłoga serwerowni powinna być stabilna, równa i nieśliska, aby uniknąć ryzyka wypadków;

– podłoga musi być niepalna o właściwościach elektrostatycznych;

– powinno się zainstalować czujniki dymu, temperatury i wilgotności;

– pomieszczenia powinno być pozbawione okien;

– odpowiednie dobrane oświetleni sztuczne bez efektu olśnienia i efektów stroboskopowych;

– obowiązkowe wyposażenie w gaśnicę i przeciwpożarowy wyłącznik prądu na wypadek zagrożenia (w odległości do 15 metrów).

Zobacz także inne porady oraz produkty: