Monthly Archives: Wrzesień 2021

Ochrona pożarowa, zwana potocznie „ppoż.” w serwerowniach tak samo, jak w innych pomieszczeniach pracy, również wymaga odpowiedniego wdrożenia w zakładzie pracy. Dzięki przestrzeganiu przepisów ppoż. w serwerowniach znacznie unika się ryzyka strat związanych między innymi z awariami sprzętu. Podstawą do tworzenia zasad ppoż. w serwerowniach jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. […]

Działanie tego rodzaju klimatyzacji opiera się na utrzymaniu odpowiednich warunków, mikroklimatu w pomieszczeniach technicznych, czyli takich, gdzie znajdują się maszyny komputerowe, serwery, czuły sprzęt elektroniczny. Mowa tu o precyzyjnej regulacji temperatury i jakości powietrza, w tym jego oczyszczaniu. Klimatyzacja precyzyjna działa nieustannie, wraz z technologią, której stwarza optymalne warunki. Dlatego warto zadbać o jej dodatkowe […]