Zasadniczo odradza się długotrwałe przebywanie w serwerowni ze względu na niekorzystne dla człowieka warunki, jakie w niej panują. Mowa tu nie tylko o hałasie, ale też wilgotności i temperaturze. Powinno zostać wydzielone pomieszczenie dla pracowników. W przypadku braku takowego prawnie dopuszcza się przebywanie jednego pracownika w serwerowni do czterech godzin na dobę. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że niekoniecznie będzie to bezpieczne. Dlatego też w miarę możliwości, oprócz głównych pomieszczeń technicznych, w których ulokowane są serwery, oddziela się także biura obsługi serwerowni i systemu informatycznego. 

Czy w serwerowni można pracować?

Jak już wspomnieliśmy, praca w serwerowni, to jest w pomieszczeniu głównym, gdzie przechowywane są komputery, jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Co więcej, nie może odbywać się ona w czasie długotrwałym, który kojarzy się ze standardowym ośmiogodzinnym systemem pracy. Według przepisów prawnych limit ten wynosi zaledwie jego połowę. Ma to na celu zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy dla osób zatrudnionych w serwerowni. Szczególnie w przypadku większych inwestycji łatwo o osobne pomieszczenia, w których przebywają osoby obsługujące i monitorujące daną technologię. 

Kto może wejść do serwerowni?

Powszechnie przyjęło się, że do serwerowni może wejść tylko upoważniona osoba. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowi, na którego pracy opiera się funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Należy także zaznaczyć, że przebywanie w takim pomieszczeniu może negatywnie odbić się na zdrowiu pracownika. Z tej przyczyny do serwerowni wchodzi się jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. Sprzęt komputerowy można monitorować z osobnego pomieszczenia i takie postępowanie jest właśnie tym, co zalecają specjaliści. 

Dlaczego odradza się przebywanie w pomieszczeniu technicznym?

Długotrwałe, ponad czterogodzinne przebywanie w pomieszczeniu technicznym odradza się ze względu na panujące tam warunki. To dlatego, że są one odmienne od tych, w których człowiek może bezpiecznie funkcjonować. Już sam hałas generowany przez sprzęt okazuje się kłopotliwy. Warto wspomnieć, że w serwerowni znajdują się nie tylko serwery, ale też klimatyzacja precyzyjna, która stwarza środowisko optymalne dla technologii, niekoniecznie dla żywych organizmów. Co istotne, w osobno wydzielonych pomieszczeniach dla pracowników, atmosfera jest już w pełni prawidłowa, bezpieczna dla ludzi. 

Bezpieczeństwo serwerów, czyli kto ma do nich dostęp?

Co istotne, zakaz wejścia do serwerowni dla nieupoważnionych ma też na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa technologii i przechowywanych na serwerach danych. Bardzo często są to wrażliwe dane, które objęte są szczególną ochroną.

Sprawdź również inne wpisy: