Klimatyzacja do serwerowni jest kwestią priorytetową, aby zapewnić bezpieczeństwo firmie i zabezpieczyć wszelkie zasoby cyfrowe. Komputeryzacja jest obecnie procesem nieuniknionym i nawet w mniejszych firmach powstaje wydzielona strefa urządzeń IT. Serwerownie to pomieszczenia bardzo czułe i wrażliwe na warunki, wymagające szczególnej jakości powietrza i określonej temperatury. Nie lubią wilgoci ani jej zbyt niskiego poziomu, wysokiej czy niskiej temperatury, nadmiernie dużej, czy małej gęstości powietrza. Wszystko to warunkuje efektywność pracy urządzeń, stabilizację parametrów pracy urządzeń informatycznych, ich niezawodność czy awaryjność oraz stopień zużywania się sprzętu. Dobra klimatyzacja w serwerowni zabezpiecza cenny sprzęt IT firmy, jak i wartości niematerialne w postaci baz danych, archiwów zapisów etc.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzacji do serwerowni? Jakie marki klimatyzatorów są warte uwagi dla pomieszczeń technicznych?

Klimatyzacja w serwerowni powinna opierać się na zasadzie rotacyjnej pracy i zdublowanej mocy klimatyzatorów. Chodzi w tym o to, aby pomimo zapotrzebowania na określoną moc chłodniczą, zwiększyć ją dwukrotnie dla celów bezpieczeństwa i pełnej zastępowalności urządzeń w drodze awarii. Ponadto rotacja, naprzemienność w pracy klimatyzatorów daje możliwość odciążenia jednostek i tym samym dłużej zachowania ich w dobrym stanie technicznym. Przy wyborze klimatyzacji do serwerowni ważnym jest też zakres temperaturowy klimatyzatora. Pamiętajmy bowiem o zasadzie, że w sezonie zimowym, gdy temperatura na zewnątrz spada, w ślad za tym maleje efektywność klimatyzatora i może pojawić się problem z utrzymaniem właściwej temperatury w serwerowni. Warto wybrać klimatyzację do serwerowni działającą stabilnie, bez spadków mocy w granicach temperatur -25 do +35 stopni Celsjusza.

Warto również mieć na uwadze konieczność zastosowania urządzeń typu UPS jako wspomagające agregaty prądotwórcze dla działającej klimatyzacji na wypadek przerw w dostawie prądu. Marki, które specjalizują się w klimatyzacji nie tylko tej strefy komfortu, ale i tej przemysłowej czy precyzyjnej to m.in. DaikinStulzRotenso, Fujitsu, Mitsubishi i inne.

Klimatyzacja precyzyjna do serwerowni. Czym jest i jak pracuje?

Klimatyzacja precyzyjna to zdecydowanie inne rozwiązanie, od wspomnianej klimatyzacji komfortu – mającej na celu zapewnienie odpowiednich właściwości powietrza ze względu na samych użytkowników pomieszczeń.

Zadaniem klimatyzacji precyzyjnej jest nie tylko „czuwanie” nad właściwym poziomem temperatury, ale także nad innymi czynnikami powietrza. Pamiętajmy zwłaszcza o wilgotności powietrza, przy nadmiernej następuje kondensacja pary wodnej czego zdecydowanie nie lubią urządzenia działu IT. Przy zbyt małej wilgotności powietrza dochodzi do niewłaściwych procesów elektrostatycznych urządzeń.

Klimatyzacja precyzyjna do serwerowni eliminuje też pyły, kurz i inne elementy wpływające na funkcjonowanie urządzeń serwerowni.

Czym jest coraz popularniejszy termin free cooling?

Free cooling to energooszczędna metoda chłodzenia medium/cieczy roboczej przy pomocy powietrza zewnętrznego wykorzystująca różnice temperatur. Chłodniejsze powietrze chłodzi cieplejszą ciecz roboczą i dzięki temu mamy możliwość znacznych oszczędności w budżecie. Free cooling w naszym polskim klimacie pozwala na znaczne oszczędności zużycia energii elektrycznej nawet do 80% w skali roku w porównaniu do tradycyjnych, sprężarkowych układów chłodzenia.