Klimatyzacja redundantna – na czy polega i dlaczego jest tak ważna w serwerowniach

Klimatyzacja redundantna dedykowana jest do wszystkich pomieszczeń wymagających dużej wydajności wymiany powietrza, utrzymania ściśle określonych parametrów powietrza i przestrzeni niezmiernie ważnych dla funkcjonowania całej organizacji. Zaliczamy do nich m.in.: serwerownie, UPSy, centrale, inne pomieszczenia IT, sale zabiegowe i operacyjne, laboratoria medyczne i chemiczne itp. Są to miejsca, które wymagają pracy klimatyzacji nieprzerwanie przez 365 dni w roku i 24 h na dobę. Z tegoż względu konieczne są systemy klimatyzacji zbudowane na zasadzie redundantnej, jako gwaranta długiej żywotności i wytrzymałości systemu.

W przypadku tak strategicznych miejsc nie można dopuścić do przestojów w pracy, braku ciągłości, czy utraty elektronicznych baz danych.

Czym jest więc klimatyzacja redundantna?

Jest to naprzemienna klimatyzacja, zarządzana przez określony sterownik. Za pomocą sygnału podczerwieni bądź przekaźników wyjściowych następuje komunikacja pomiędzy klimatyzatorami a sterownikiem. Sygnał ze sterownika może działać na zasadzie programatora czasowego albo pomiaru temperatury powietrza. Są to kompleksowe moduły zarządzające temperaturą i jakością powietrza, najczęściej zwane klimatyzacją precyzyjną. W tym przypadku zarządzaniu podlega nie tylko podstawowy parametr: temperatura powietrza, ale także inne czynniki, np: jakość powietrza w zakresie kurzu, zanieczyszczeń, pyłów czy usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza. Są to czynniki nietolerowane zwłaszcza przez sprzęt teleinformatyczny w serwerowniach.

Jaka jest funkcjonalność klimatyzacji redundantnej?

Praca w omawianym systemie redundantnym rzutuje na równomierną eksploatację urządzeń, żaden z nich nie jest bardziej przeciążany pracą. Wszystko to wpływa na zwiększenie ich żywotności, mniejszą częstotliwość napraw i konserwacji, a tym samym na wydłużoną żywotność sprzętu.

To także kwestia bezpieczeństwa.

System redundantny to też system zdublowany, czyli łączna moc sytemu klimatyzacyjnego przekracza tak naprawdę zapotrzebowanie na proces chłodzenia. Nie ma wówczas obaw – w sytuacji awarii – że nie zostanie zachowana właściwa temperatura. Rolę wadliwego klimatyzatora przejmie ten „zapasowy”, „ponadnormatywny”.

W systemie redundantnym klimatyzacji bardzo ważna jest odpowiednia automatyka, to ona bowiem steruje układem klimatyzacji, w taki sposób by zapewnić – podsumowując:

• sterowanie pracą naprzemienną urządzeń w cyklu np. 12 godzinnym,

• sterowanie pracą nadmiarową, czyli w przypadku, gdy jeden klimatyzator nie jest w stanie sprostać warunkom, uruchamiany jest wspomagająco drugi, aby sprostać utrudnionym warunkom;

• sterowanie pracą w przypadku awarii – sygnał o uszkodzeniu natychmiastowo uruchamia kolejny, dotychczas nie pracujący, będący „w spoczynku” klimatyzator;

• nieustanne monitorowanie stanu faktycznego.

Bardzo ważną wskazówką przy budowaniu systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach temperaturowych jest odpowiedni dobór mocy oraz zakresu temperatur przy których klimatyzacja pracuje z pełną efektywnością – jest to określone w parametrach technicznych. W naszych warunkach klimatycznych (duża amplituda temperatur rocznych) warunki pracy klimatyzatorów mogą być naprawdę utrudnione (od -20ºC do nawet powyżej 35ºC). Pamiętajmy również, że wydajność klimatyzatorów maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, więc ten sam klimatyzator osiągnie większą efektywność latem, niż zimą. Należy to uwzględnić przy wyliczaniu zdublowanej, redundantnej mocy układu klimatyzacji.

Zobacz także: klimatyzacja serwerowniklimatyzacja komfortuklimatyzacja przemysłowaprecyzyjna klimatyzacjaklimatyzacja biurowa

Ciekawe artykuły:

Klimatyzator przenośny do serwerowni

Klimatyzacja, a inteligentne budynki?

Klimatyzacja z rekuperacją