Serwerownia i jego rola w biurze często jest pomijana i lokalizacja ta jest niedostatecznie przygotowana. Jest to duży błąd, bowiem to właśnie tutaj przechowywane są ważne dane firmy. W dobie informatyzacji śmiało możemy stwierdzić, że jest to „serce” przedsiębiorstwa. W serwerowni należy zadbać o odpowiednie warunki klimatyczne i techniczne dla całości osprzętu IT. Pomieszczenie to powinno być obowiązkowo klimatyzowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Projektując serwerownię w firmie np.: pod kątem klimatyzacji, należy wziąć pod uwagę aktualne, ale i przyszłe potrzeby firmy w zakresie przewidywanego rozwoju infrastruktury IT.

W serwerowni obowiązkowo powinny znaleźć się:

• klimatyzacja i wentylacja,

• system kontroli dostępu,

• system gaśniczy,

• instalacje alarmu i monitoringu.

Jakie rodzaje klimatyzacji do serwerowni w biurze wyróżniamy?

Dobór klimatyzacji do serwerowni w firmie zależy w dużej mierze od mocy serwerowni. Możemy wydzielić:

– klimatyzację do małej serwerowni w firmie o mocy 2-5 kW;

– klimatyzację do średniej serwerowni w firmie o mocy 16-500 kW;

– klimatyzację do dużej serwerowni w firmie o mocy powyżej 500 kW;

– klimatyzacje do serwerowni nietypowych.

W zależności od mocy dobieramy do biur odpowiednie rozwiązania w zakresie:

– systemu rozprowadzania powietrza, tak aby doprowadzić chłodne powietrze pod serwery i inne urządzenia. Są to różnego typu odpowiednie nawiewy;

– szaf klimatyzacji precyzyjnej , których zadaniem jest bezpośrednie odparowanie ze skraplaczami powietrznymi. Dzięki zawartym w szafie rozwiązaniom technicznym są one w stanie utrzymywać na stałym poziomie parametr temperatury i wilgotności w serwerowniach. Kompleksowo realizują zadania w zakresie obróbki powietrza: chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, osuszanie, filtrowanie, dostawa świeżego powietrza; 

– systemów tzw. free-coolingu – czyli energooszczędnej metody chłodzenia medium/cieczy roboczej przy pomocy powietrza zewnętrznego wykorzystująca różnice temperatur;

– agregatów wody lodowej – czyli urządzeń zewnętrznych, w których woda jest schładzana, a następnie poprzez moduł hydrauliczny, wprowadzana do instalacji wewnętrznej. Odbiornikami chłodu są wówczas urządzenia wewnętrzne, np.: serwerownie;

– redundancji, czyli zastosowania urządzeń zapasowych, aby realizować pracę naprzemienną. Wszystkie elementy systemu powinny zostać wyposażone w redundantne systemy min. n+1;

– nawilżania, czyli podtrzymania minimalnej wilgotności zwłaszcza w okresach zimowych, tak aby zapobiec zjawisku wyładowania elektrostatycznego;

– osuszania – odpowiedni dobór nagrzewnicy;

– monitoringu i dodatkowych czujników reagujących, zapewniające m.in.: wgląd w parametry, tryby pracy, stan i wszystkie pozostałe punkty systemu klimatyzacyjnego IT;

– awaryjnego, drugiego źródła zasilania na wypadek awarii.

Zobacz również inne artykuły, oraz porady: