Mówiąc o serwerowniach, trzeba pamiętać, że tego typu pomieszczenia potrzebują optymalnych dla zgromadzonego wewnątrz sprzętu komputerowego warunków. Z tego względu istotne jest, by ulokować i wybudować je świadomie. Serwerownia musi być pomieszczeniem murowanym, mieć podniesioną podłogę techniczną, instalację odgromową oraz uziemienie poprowadzone do każdego stanowiska. Lokalizacja powinna umożliwiać zapewnienie tych konkretnych wymogów. Może być to siedziba firmy, jednak należy uwzględnić takie zastosowanie z wyprzedzeniem. Większe przedsiębiorstwa często decydują się na postawienie osobnego budynku, w którym będą znajdować się ważne dla nich serwery. 

Jakie warunki muszą panować w serwerowni?

Należy mieć na uwadze to, że w serwerowni muszą panować odpowiednie warunki. Tutaj liczą się przede wszystkim komputery pełniące funkcję serwerów. Najlepsze wartości w tego typu pomieszczeniu technicznym to wilgotność na poziomie 45% i temperatura wynosząca 20°C. Oprócz tego, jak już wspomnieliśmy, konieczne jest przygotowanie pomieszczenia, to jest m.in. zamontowanie podłogi technicznej, która zapobiega zalaniu. Konieczne jest również zapewnienie awaryjnego zasilania, a w przypadku serwerów internetowych – także dostępu do sieci. To, co powinno znaleźć się w każdej serwerowi to również odpowiednio dobrana klimatyzacja precyzyjna. To właśnie tego typu technologia dba o właściwą wilgotność i temperaturę wewnątrz. 

Jak działa serwerownia?

Serwerownia to miejsce, którym gromadzi się komputery pełniące funkcję serwerów przechowujących dane. Tego rodzaju sprzęt powinien działać bez przerwy, dlatego wymagane jest nieustanne dostarczanie energii elektrycznej i dostępu do sieci internetowej. 

Serwery przechowuje się w szafach stelażowych – rackach, każdy z osobna. Z racji przetwarzania istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa danych, komputery muszą być podłączone do awaryjnego źródła zasilania. Warto pamiętać, że serwerownia nie jest miejscem, gdzie przebywają ludzie. Dlatego też warunki, jakie tam panują, nie są dla nich najlepsze. Za ich utrzymanie na poziomie właściwym dla sprzętu technicznego odpowiada klimatyzacja precyzyjna. 

Projektując pomieszczenie, trzeba uwzględnić obecność innych, sąsiednich wnętrz, na przykład piwnicy. Im większa serwerownia, tym bardziej prawdopodobne, że najlepszym rozwiązaniem będzie osobny budynek, ulokowany poza firmą. Warto już na etapie projektowania uwzględnić także późniejszą ewentualną rozbudowę o kolejne urządzenia. Budynek nie może być narażony na zalania i powinien być dobrze wentylowany z konieczną redundancją. 

Oprócz tego niezbędne będą:

– stały monitoring,

– kontrola dostępu,

– zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,

– systemy alarmowe, w tym przeciwwłamaniowy i przeciwpożarowy,

– zasilanie awaryjne.

Budynek serwerowni musi być także zgodny z przepisami BHP, regulowanymi przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997. Według tego dokumentu, pomieszczenie powinno być wyposażone w stabilną, równą i nieśliską podłogę, sztuczne oświetlenie, które nie spowoduje efektów stroboskopowych, a jeśli czasowo lub stale przebywają w nim pracownicy, ważne jest zapewnienie im krzesła i biurka. 

Dla bezpieczeństwa warto uwzględnić także:

– oddzielną gałąź zasilania,

– odseparowanie przewodów elektrycznych od komunikacyjnych,

– obciążenie gniazdek,

– kopie zapasowe przechowywane w innej strefie pożarowej, do której dostęp będzie miał uprzywilejowany personel,

– stały dostęp do internetu, który często wpływa na ciągłość usługi.

Jaką klimatyzację wybrać?

Podkreślaliśmy już rolę klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni. Trzeba jednak zaznaczyć, że technologię dobiera się przez wzgląd na zapotrzebowanie na moc chłodniczą, które jest inne dla każdego z pomieszczeń technicznych. Warta zainteresowania jest zdecydowanie propozycja od STULZ – CyberRow. To urządzenie przeznaczone do serwerowni, w których wymagana jest moc 10 kW dla pojedynczego stojaka. To rozwiązanie umożliwia uzyskanie wyższego współczynnika EER, doprowadzenie schłodzonego powietrza bezpośrednio pod racki oraz dokładne dostosowanie parametrów powietrza, co jest zależne od częściowego obciążenia serwerów. 

Sprawdź także inne artykuły: