Wśród grona urządzeń schładzających temperaturę występuję m.in. klimatyzator ewaporacyjny. Jest to szczególny rodzaj sprzętu, który zamiast sprężania i rozprężania czynników chłodniczych, ochładza powietrze poprzez odparowywanie wody. Temperatura suchego termometru zostaje znacząco obniżona po nasyceniu powietrza wilgocią i zbliżeniu się jego temperatury do wartości mokrego termometru. Co warte podkreślenia, klimatyzacja ewaporacyjna wykorzystuje znacznie mniejszą ilość energii, niż sprężarkowe warianty urządzeń. Ta technologia, ze względu na nawilżanie powietrza jest wyjątkowo ceniona w miejscach, gdzie występuje klimat suchy. Klimatyzatory ewaporacyjne dzieli się na bezpośrednie, pośrednie i hybrydowe, czyli pośrednio-bezpośrednie. Ciekawym faktem jest, że zjawisko klimatyzacji ewaporacyjnej było stosowane już w starożytności. Wykorzystywano wówczas mokry materiał zawieszony w drzwiach i oknach oraz podziemne kanały z wodą. Ten sposób schładzania powietrza przetrwał – w unowocześnionej wersji – do czasów dzisiejszych i nadal cieszy się uznaniem.

Klimatyzatory ewaporacyjne – zasada działania

Do obniżania temperatury powietrza, klimatyzatory ewaporacyjne stosują proces chłodzenia adiabatycznego. W przypadku tych urządzeń chodzi o odparowanie wody do powietrza, co powoduje zmniejszenie jego ciepłoty. Potrzebna energia jest pobierana bezpośrednio z powietrza, jako ciepło jawne i zamieniana na utajone. Ze względu na stałą entalpię, czyli wielkość fizyczną mającą wymiar energii, przemiana ta jest nazywana adiabatyczną. Za naturalny przykład klimatyzacji ewaporacyjnej może posłużyć przykładowo oddychanie, kiedy to odparowywana woda schładza ciało. Proces chłodzenia ewaporacyjnego w głównej mierze jest zależny od wilgotności względnej i temperatury. Warto wspomnieć, że klimatyzator ewaporacyjny pozwala w znacznym stopniu obniżyć wydatki na energię elektryczną, co zyskuje uznanie wielu użytkowników, którzy czerpią korzyści z jego stosowania.

Jakie klimatyzatory ewaporacyjne możemy wyróżnić?

Klimatyzatory ewaporacyjne dzielą się na bezpośrednie, pośrednie i hybrydowe. Chłodzenie ewaporacyjne bezpośrednie wykorzystuje się do obniżenia temperatury i podniesienia wilgotności powietrza przez przemianę ciepła jawnego na utajone w czasie odparowywania wody. W tym przypadku, ilość nie ulega zmianie, a ciepłe i suche powietrze zostaje zastąpione przez chłodne i wilgotne. Należy jednak pamiętać o odprowadzaniu go z pomieszczenia. Klimatyzacja ewaporacyjna pośrednia obniża temperaturę powietrza, bez zwiększenia wilgotności względnej schładzanego strumienia, występującego w podwójnej wersji – roboczej i głównej. Oba przepływają przez wymiennik ciepła, gdzie między nimi następuje oddanie ciepła. Z kolei klimatyzatory ewaporacyjne hybrydowe składają się z pośredniego w pierwszej części i bezpośredniego w następnej. Najpierw dochodzi do zmniejszenia temperatury powietrza bez zwiększenia wilgotności względnej, by później powietrze to zostało dodatkowo schłodzone przez bezpośrednie odparowanie wody. Każdy z opisanych rodzajów klimatyzatora ewaporacyjnego, pomimo różnic, skutecznie schładza temperaturę panującą w pomieszczeniu, dlatego warto zwrócić uwagę na tę technologię.

Zobacz także: