Kwestię budowy pomieszczeń technicznych reguluje prawo. Stąd też, warto znać odpowiedź na pytanie, czy serwerownia musi być wydzielona pożarowo. Okazuje się, że według rozporządzenia Ministra Infrastruktury, serwerownia stanowi odrębną strefę wydzielenia pożarowego. Oznacza to, że jest konieczne, by pomieszczenia techniczne były prawidłowo zabezpieczone. Środki ostrożności uwzględnia się już na etapie projektu serwerowni, niezależnie od jej wymiarów.

Obowiązek wydzielenia pożarowego serwerowni

W polskim prawie widnieje postanowienie o obowiązku wydzielenia pożarowego serwerowni. Mowa tu o artykule 212 ustępie 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Wobec tego, co zostało tam zawarte, wiadomo, że pomieszczenia techniczne muszą spełniać konkretne wymogi przeciwpożarowe. Dlatego też możemy jasno stwierdzić, czy serwerownia musi być wydzielona pożarowo. Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Jest to kwestia niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 

Sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w serwerowni 

Wiadomo już, czy serwerownia musi być wydzielona pożarowo. Istnieją jednak inne kwestie związane z tym zagadnieniem. Otóż ważna jest odpowiednie prewencja. System przeciwpożarowy powinien być sprawny i regularnie kontrolowany przez specjalistę. Co więcej, należy opracować plan ewakuacji. W niektórych serwerowniach ryglowane drzwi otwierają się automatycznie w sytuacji, gdy rozprzestrzeni się ogień. Taka opcja stosowana jest nie tylko w przypadku pomieszczeń technicznych, ale też całego budynku. Drzwi przeciwpożarowe serwerowni na ogół mają klasę E160, która odpowiednio chroni na wypadek zaprószenia ognia.

Dlaczego wydzielenie pożarowe serwerowni jest ważne?

Wydzielenie pożarowe serwerowni niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo osób zatrudnionych w firmie. Chociaż w pomieszczeniach technicznych, tuż przy serwerach rzadko znajdują się ludzie, wewnątrz budynku pracują osoby nadzorujące ich działanie. Dlatego kwestia tego, czy serwerownia musi być wydzielona pożarowo, nie powinna być bagatelizowana. Na wypadek pożaru trzeba być przygotowanym. Oznacza to, że należy skupić się na zabezpieczeniach, systemie przeciwpożarowym, drodze ewakuacji i samym jej przebiegu. To sposób na zagwarantowanie pracownikom pomieszczeń technicznych odpowiedniej ochrony przed rozprzestrzeniającym się ogniem. 

Co jeszcze jest ważne?

Jak widać, to czy serwerownia musi być wydzielona pożarowo, jest niesamowicie ważne. Okazuje się jednak, że również klimatyzacja może zwiększyć bezpieczeństwo. Serwery wewnątrz pomieszczenia technicznego produkują spore pokłady ciepła. Klimatyzacja – typu split lub precyzyjna – skutecznie temu zapobiega. W sprawie ochrony przeciwpożarowej serwerowni, jak i każdej innej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dobro i bezpieczeństwo osób nadzorujących pracę serwerów, Wówczas mówimy o prawidłowo wyposażonych pomieszczeniach technicznych.

Sprawdź także: