Kurtyna powietrzna i klimatyzacja to odmienne rozwiązania, które działając wspólnie mogą jeszcze skuteczniej utrzymywać zadaną w danym pomieszczeniu temperaturę i jakość powietrza, nawet przy stale otwartych drzwiach zewnętrzych. Kurtyny powietrzne montowane są głównie w przestrzeniach przemysłowych, komercyjnych, użyteczności publicznej i chronią je przed niekontrolowaną zmianą temperatury, czy parametrów powietrza. Dodatkowo zapobiegają przedostawaniu się kurzu, zanieczyszczeń czy nawet insektów do środka. Kurtyna powietrzna pozwala na pozostawienie stale otwartych drzwi (niezależnie od panujących warunków atmosferycznych), tworząc swoistą barierę zapobiegającą zmianom temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu nie dochodzi do ciągłej wymiany powietrza z wewnątrz budynku z tym zewnętrznym, co pozwala skutecznej utrzymywać odpowiednią jego jakość oraz parametry, wewnątrz pomieszczeń. Kurtyna powietrzna jest stosowana zwłaszcza w miejscach, gdzie zwyczajowo panuje duży ruch osób. Z kolei klimatyzacja jest urządzeniem, które wykorzystując czynnik chłodniczy, schładza, ogrzewa i niejednokrotnie oczyszcza powietrze. Powszechnie stosuje się ją zarówno w budynkach użytku publicznego, biurowcach, domach prywatnych, jak i pomieszczeniach technicznych. Dostępnych jest wiele wariantów, które odznaczają się odmiennymi parametrami – przykładem są np. klimatyzacja komfortu, czy precyzyjna, którą wykorzystuje się, np. w serwerowniach. Zarówno kurtyna powietrzna, jak i klimatyzacja znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy niezbędne jest utrzymywanie stale odpowiednich parametrów powietrza.

Kurtyna powietrzna – podstawowe informacje

Kurtyna powietrzna pośrednio wspomaga oczyszczanie powietrza i regulację jego temperatury. Sama w sobie nie jest jednak odpowiedzialna za jego schładzanie, czy też regulację pozostałych parametrów. Mimo to znajduje liczne zastosowanie w miejscach, gdzie przykładowo drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas. Działanie kurtyny powietrznej umożliwia wytworzenie bariery pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a zewnętrznymi warunkami, skutecznie chroniąc je przed zanieczyszczeniami i zmianą temperatury. Urządzenie składające się z wentylatora i – często – wymiennika ciepła montuje się nad lub obok drzwi. Wentylator kurtyny powietrznej pracuje na powietrzu obiegowym. Warto zaznaczyć, że niektóre modele urządzeń nie są zaopatrzone w wymiennik ciepła. Kurtyny powietrzne dzielimy ze względu na temperaturę powietrza nawiewanego – na ciepłe i zimne – lub na podstawie miejsca zabudowy – poziome i pionowe.

Klimatyzacja – co warto wiedzieć?

Klimatyzacja pozwala na skuteczną regulację właściwości oraz temperatury powietrza – zarówno jego schładzanie, jak i ogrzewanie. Inną istotną zaletą, która często jest uwzględniana w projekcie, jest oczyszczanie powietrza z bakterii, grzybów i drobnoustrojów, oraz regulowanie wilgotności. Jednym z udogodnień wynikających ze stosowania nowoczesnych klimatyzatorów jest też możliwość sterowania ich pracą za pomocą urządzeń mobilnych, aplikacji lub pilota zdalnego sterowania. Wśród cenionych w branży marek możesz znaleźć producentów takich jak np.: Daikin, Rotenso, Stulz.