Problemy ze sprężarką klimatyzacji domowej mogą wynikać z niewystarczającej ilości oleju. Nie jest to jednak jedyna możliwość, ponieważ nawet gdy będzie go odpowiednio dużo, może on nie smarować we właściwy sposób współpracujących powierzchni. Ten stan rzeczy może pojawić się, gdy olej jest rozrzedzony czynnikiem chłodniczym lub został zniszczony przegrzaniem sprężarki. Dla ochrony przed uszkodzeniami sprężarki, cały układ musi być zaprojektowany tak, by zawsze docierała do karteru wystarczająca ilość oleju. 

Jakie są przyczyny uszkodzeń sprężarki?

Niedobór oleju będący przyczyną uszkodzeń sprężarki klimatyzacji może być powodowany przez różne czynniki. Należy zdawać sobie z nich sprawę, aby móc w porę naprawić usterkę. Do przykładowych powodów awarii należą:

– źle dobrana i poprowadzona instalacja chłodnicza, 

– nieprawidłowe pułapki olejowe, 

– nieodpowiednie odszranianie, 

– krótkie włączenia, 

– małe obciążenie, 

– utrata czynnika. 

Warto dodać, że częstą przyczyną uszkodzeń sprężarki jest jej zalewanie czynnikiem chłodniczym. Wówczas do tej części dociera zbyt dużo cieczy, aby mogła ona zostać w całości odparowana. Ciekły czynnik zbiera się w obudowie silnika, przepływa do karteru sprężarki i rozcieńcza olej. Wtedy też pompa pompuje olej zmieszany z czynnikiem do łożysk, w których w wyniku tarcia dochodzi do odparowania czynnika, a ilość oleju jest niewystarczająca, żeby mógł on dotrzeć do dalej położonych łożysk. 

Jakie są rodzaje usterek sprężarki?

Trzeba zauważyć, że problemy z olejem to niejedyne przyczyny uszkodzeń sprężarki. Te są jednak jednymi z najczęstszych. Rozwijając temat, warto wspomnieć o problemach, takich jak: 

– uszkodzenia elektryczne, czyli łuk elektryczny (efekt korony), który wynika z zasilania silnika prądem podczas próżni, 

– spalenie uzwojenia rozruchowego, 

– nieprawidłowe podłączenie, najczęściej występujące przy przekaźniku napięciowym CSR i innych rodzajach rozruchu, poza PTC, 

– niewłaściwe położenie przekaźnika w przypadku nieprzymocowanego lub przymocowanego w złej pozycji przekaźnika prądowego, 

– częstotliwość startów sprężarki, kiedy dochodzi do zbyt długiego łącznego okresu zasilania, co prowadzi do spalenia układu rozruchowego, 

– niewłaściwe napięcie, w momencie, gdy napięcie sieci nie jest dopasowane do sprężarki, 

– spalenie uzwojenia głównego przez zły dobór sprężarki, 

– przydławiony skraplacz, co może być spowodowane przez zbyt wysoką temperaturę i ciśnienie oraz zabrudzenia tej części, 

– niedostateczne chłodzenie sprężarki, 

– uszkodzenie uzwojenia przez kwas, który powstaje po uszkodzeniu i spaleniu silnika sprężarki, 

– pienienie się oleju po postoju sprężarki, 

– zastosowanie niezgodnego z oryginałem oleju, 

– obecność powietrza w sprężarce. 

Jak uniknąć awarii?

Przede wszystkim zalecamy upewnienie się, że instalacja jest czysta i odwodniona przed uruchomieniem sprężarki, podobnie sprawy mają się z olejem, który powinien wracać do sprężarki. Jeśli chodzi o rurki, trzeba unikać zanieczyszczeń wynikających z niewłaściwego cięcia, na przykład wynikającego ze stosowania piłek do metalu. W pracujących instalacjach konieczna jest wymiana filtra – odwadniacza na linii cieczowej. Natomiast w przypadku spalenia silnika sprężarki, niezbędne jest zamontowanie filtrów odkwaszających na minimum 48 godzin. Do uzyskania próżni powinno się natomiast stosować tylko dobrej jakości pompę próżniową. Po wytworzeniu wartości 755 mmHg nie można od razu wyłączać i odłączać owej pompy. W celu uzyskaniu próżni nie wolno wykorzystywać sprężarek. Przy czynnikach niejednorodnych należy napełniać wyłącznie cieczą. Przed uruchomieniem sprężarki ważne jest, by jeszcze raz sprawdzić całą instalację, a po jej włączeniu warto słuchać wydobywających się odgłosów. Istotna jest też temperatura miski olejowej. Pamiętaj, żeby nie włączać sprężarki z zimnym olejem. Stosując się do tych rad, uda Ci się uniknąć ewentualnych uszkodzeń klimatyzacji, które mogłyby skrócić jej żywotność. 

Przeczytaj również: