Zasilanie awaryjne serwerowni zdecydowanie nie powinno być pomijane. Serwery znajdujące się w pomieszczeniu technicznym niejednokrotnie wymagają stałej, nieprzerwanej dostawy prądu, co wynika z konieczności ich ciągłej pracy. To od niej na ogół zależne jest funkcjonowanie całej firmy. Zasilanie awaryjne serwerowni powinno zostać uwzględnione już na etapie jej projektu.

Zasilanie awaryjne serwerowni – dwa źródła prądu

Normą jest, że budynki mają jedno źródło prądu. W przypadku pomieszczeń technicznych niezbędne jest uwzględnienie zasilania awaryjnego serwerowni, którym jest drugie łącze elektryczne. Co ciekawe, czasem jest ich nawet więcej. W sytuacji, gdy dochodzi do przerwy w dostawie prądu, układ automatyki samoczynnego załączania rezerwy automatycznie uruchamia drugie źródło elektryczności. Proces ten może jednak trwać do kilkudziesięciu sekund, a to jest często istotne ze względu na funkcjonowanie serwerów. Zasilanie awaryjne serwerowni musi obejmować miejsce, gdzie znajdują się urządzenia, jednak niekoniecznie powinno ono dotyczyć ogólnego oświetlenia, czy pomieszczeń biurowych. 

Zasilanie awaryjne serwerowni a generator prądu

Może zdarzyć się tak, że oba źródła prądu jednocześnie przestają pełnić swoją funkcję. Wtedy obowiązki zasilania awaryjnego serwerowni przechodzą na generator prądotwórczy, inaczej zwany agregatem. Dobrej jakości agregaty potrzebują jedynie kilkudziesięciu sekund na uzyskanie pełni mocy, jednak czas ten może wynosić nawet kilka minut. Zasilanie awaryjne serwerowni z wykorzystaniem generatora prądotwórczego uruchamia się automatycznie, kiedy rozejdzie się sygnał o wygaśnięciu pracy dotychczasowych źródeł prądu.

Kilka zasilaczy awaryjnych w jednej serwerowni

Niektóre z urządzeń w pomieszczeniu technicznym wymagają stałej dostawy prądu. Dlatego też niejednokrotnie stosuje się zasilanie awaryjne serwerowni napędzane przez kilka zasilaczy UPS. Takie rozwiązanie nie tylko zabezpiecza technologię przed brakiem elektryczności i restartem, ale też skokami napięcia. Tego typu zasilanie awaryjne serwerowni powszechnie określa się jako zasilanie gwarantowane. Jego praca obejmuje serwery, macierze, przełączniki, a w przypadku dużych pomieszczeń technicznych często także klimatyzację, jednak to wymaga odpowiednich konfiguracji i rozbudowy systemu zasilaczy UPS. 

Warto zaufać ekspertowi

Zasilanie awaryjne serwerowni jest podstawą jej wyposażenia, przygotowania do efektywnej pracy. Dlatego warto zaufać ekspertowi, któremu zleca się wsparcie na etapie projektu pomieszczenia technicznego. Dostępne są różne rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego serwerowni. Odpowiedzialne są one kolejno za pomoc kategoriom, które określają, jakie urządzenia powinny przede wszystkim pracować nieprzerwanie. Niezależnie od wymiarów pomieszczenia technicznego, odpowiednie zasilacze awaryjne, w tym generatory prądotwórcze są niezbędne. Istotne jest także podwójne źródło prądu, na wypadek, gdyby nastąpił nagły zastój w jego dostawie.

Zobacz również: